Skip to content

Museoliitto

18.4.2024

|

Uncategorized

Taiteilijat haltuun

Museoliitto on mukana Kansalliskirjaston koordinoimassa hankkeessa, jonka tarkoituksena on laajentaa ISNI-tunnusten käyttö museoalalle.

Taiteilijat haltuun -yhteistyöhanke konkretisoi ISNI-tunnisteen hyödyt toimialoja ylittävässä tietojenvaihdossa. Hankkeeseen osallistuvat visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusjärjestö Kuvaston lisäksi kaksi kokoelmahallintajärjestelmien ylläpitäjää, Zetcom Nordics ja Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Suomen museoliitto toimii hankkeessa äänitorvena museoiden suuntaan. Kansalliskirjasto koordinoi hanketta, joka kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Museoliitto on selvittänyt ISNI-tunnuksen tunnettuutta ja museoiden valmiuksia tallentaa ISNI-tunnuksia käytössä oleviin kokoelmanhallintajärjestelmiin museoille suunnatussa kyselyssä vuonna 2023. Kyselyn tulokset osoittivat, että ISNIä tunnetaan jo jonkin verran ja että sen toivotaan helpottavan eri nimiä käyttäneiden taitelijoiden tunnistamisen. Museoiden valmiudet ottaa tunnus käyttöön ovat kyselyn mukaan suhteellisen hyvät, mutta ohjeistusta tunnuksen käyttöönottoon tarvitaan. 

Kehittämisjohtaja Leena Tokila painottaa laaja-alaisen viestinnän tärkeyttä: “Museoliitto haluaa tukea taidemuseoiden mahdollisuutta hyödyntää ISNI-tunnuksia toimijoiden tunnistamisessa, ja siten auttaa taidemuseoiden kokoelmatyön kehittämisessä. On tärkeää viestiä museoalalle tästä mahdollisuudesta.”

Taiteilijat haltuun! Yhteistyötä ja yhteentoimivaa metadataa ISNI-tunnusten avulla

Lisätietoa:
Kehittämisjohtaja Leena Tokila
040 534 6232
leena.tokila@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä