Skip to content

Museoliitto

24.5.2010

Avustus kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kolmannen sektorin kehittämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi avustukset nuorten taiteen, kulttuurin ja luovien alojen työllistämiseksi kolmannen sektorin kehittämishankkeissa. Avustuksen tavoitteena on kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kolmannen sektorin toimijoiden vahvistaminen ja nuorten työllistäminen.

Työllistettävien nuorten tehtävät voivat liittyä
– nuorten oman alan osaamiseen taiteen, kulttuurin ja luovien alojen sektoreilla
– sisältöjen sekä yleisölle suunnattujen palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen
– talous- ja henkilöstöhallintoon
– myyntiin, markkinointiin ja viestintään
– yritysyhteistyöhön
– harrastustoiminnan tukemiseen

Työllistäjät voivat olla kulttuurin, taiteen ja luovien alojen kolmannen sektorin toimijoita, kuten taiteilijaseuroja, taiteen ja kulttuurin aluekeskuksia, tapahtumien järjestäjiä, kulttuurimatkailun kolmannen sektorin toimijaorganisaatioita jne.

Työllistäjänä voi toimia myös useamman kolmannen sektorin toimijan yhteenliittymä, jolloin kuitenkin yksi toimii vastuutahona. Nuori tekee tällöin edellä mainittuja tehtäviä useammalle yhdistykselle. Usean yhdistyksen ryhmissä voi taide-, kulttuuri- ja luovien alojen yhdistysten lisäksi olla myös muiden alojen yhdistyksiä, mikäli toimintaa toteutetaan maaseutupaikkakunnilla.

Työllistettävät nuoret voivat olla työllistäjän tarpeista riippuen esimerkiksi alle 30-vuotiaita taiteilijoita, tuottajia, viestinnän tai hallintoalan koulutuksen saaneita.

Avustusta haetaan oman alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kautta. Hakemukset on toimitettava viimeistään 4.6.2010. ELY-keskusten yhteyshenkilöiden nimet ovat .pdf-tiedostona opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla:
http://www.minedu.fi/OPM/Avustukset/ltae2010_avustukset.html

Lisätietoja:
http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2010/Sivut/Avustuksetnuortentyollistamiseksitaiteen.aspx

Voisit olla myös kiinnostunut näistä