Skip to content

Museoliitto

6.10.2011

Budjetti 2012: Museoiden toimintamäärärahoihin leikkauksia

Valtion vuoden 2012 talousarvioesitys on julkistettu. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle vuosi tuo kaikkiaan 67 miljoonan euron säästöt. Myös museotoimi saa tästä osansa: museoiden valtionosuuksiin esitetään 5 miljoonan euron säästöjä ja Museoviraston toimintamenoihin 3 miljoonan euron säästöjä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään valtion budjetissa 2012 yhteensä 6,7 miljardin euron määrärahoja, mikä on noin 67 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Hallinnonalaa koskevat säästöt sisältyvät pääosin vuosien 2013-15 kehykseen. Vuonna 2012 vähennetään jo vapaan sivistystyön, oppilaitosten rakentamishankkeiden ja korkeakoulujen määrärahoja sekä tutkimuksen myöntämisvaltuuksia. Myös museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuuksia vähennetään.

Museoiden valtionosuuksiin esitetään budjettivaroja 17,7 miljoonaa euroa, jossa on 5 miljoonan euron säästö. Menosäästöjen toteuttamiseksi alennetaan valtionosuuden laskentaperusteena olevia yksikköhintoja vuosiksi 2012-2015. Henkilötyövuosien määrä pysyy samana, 1 183. Säästö lasketaan vuoden 2012 indeksikorotetusta summasta, joten leikkaus kuluvan vuoden tasosta on noin 2,4 miljoonaa euroa. Yksikköhintoihin budjettileikkaus merkitsee noin 6 prosentin laskua. Euromääräisesti valtionosuudet tulevat olemaan vuonna 2012 arvonlisäverottomilla museoilla noin 26 400 euroa/henkilö ja arvonlisäverollisilla 24 900 euroa/henkilö. Maakuntamuseoilla, aluetaidemuseoilla ja valtakunnallisilla erikoismuseoilla vastaavat luvut ovat noin 33 600 ja 31 600 euroa.

Museoviraston toimintamenoihin kohdistetaan 3 miljoonan euron säästö vuodelle 2012. Valtion taidemuseon toimintamenot pysyvät likimain tämän vuoden tasolla. Taidetoimikuntalaitosta koskeva uudistus valmistellaan niin, että Taiteen edistämiskeskus aloittaisi toimintansa vuoden 2013 alusta. Veikkausvoittovaroista tuloutetaan museoille vuoden 2011 tasoa vastaava summa.

Miten leikkaukset tulevat näkymään museoiden toiminnassa?

– Vaikutukset selviävät lopullisesti, kun tiedetään paljonko museoiden omistajat (pääosin kunnat) tulevat kompensoimaan valtionosuuksien leikkauksia lisäämällä omaa osuuttaan, vastaa Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Kuntatalouden näkymät tarvittaviin kompensaatioihin eivät ole parhaat mahdolliset vuonna 2012. Tämän vuoksi museoiden on varauduttava myös palvelumaksujensa korottamiseen. Toteutuessaan korotukset hidastavat tai katkaisevat kehityksen, jolla museoiden saavutettavuutta on parannettu muun muassa ilmaisilla sisäänpääsyillä.

– Tämä on harmillista varsinkin, kun päinvastainen kehitys on ollut ministeri Arhinmäen julkisuudessa ilmaisema tavoite, Kimmo Levä muistuttaa.

Jos edellä mainitut kompensoivat toimenpiteet eivät auta, museoiden on leikattava kulujaan. Mistä sitten voidaan leikata? Museoiden toimintamenoista noin 80 % on palkka- ja kiinteistökuluja, joten ainoastaan niihin kohdennetuilla säästötoimenpiteillä on todellisia vaikutuksia. Ensimmäisenä tarkastelun alle otetaan projektit ja niihin liittyvät määräaikaiset työsuhteet. Tämän jälkeen tarkastellaan, onko kiinteistöjen ylläpitomenoja mahdollista vähentää.

– Pienten museoiden osalta säästötoimenpiteiden löytäminen toimintaa rationalisoimalla on useimmiten mahdotonta, joten niiden osalta leikkauskeskustelu automaattisesti merkitsee myös keskustelua museon olemassaolosta, Levä toteaa.

– Nyt esitetyt leikkaukset osuvat pitkänjänteisten tavoitteiden osalta huonoon saumaan, huomauttaa Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee.

– Luova talous ja luovat toimialat, joihin museot mitä suuremmissa määrin kuuluvat, näyttäytyvät tulevaisuudessa entistä tärkeimpinä työllistäjinä ja Suomen talouden pyörittäjinä. Viiden miljoonan euron leikkaukset eivät vielä katkaise kehitystä, jossa museoilla voi olla yhteisölleen myös taloudellista merkitystä, mutta jos tämä on tulevan kehityksen alku, näkyvissä olevat mahdollisuudet jäävät sekä museoilta että koko Suomelta hyödyntämättä, Ala-Kapee jatkaa.

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala valtion vuoden 2012 talousarvioesityksessä. Linkki OKM:n verkkosivuille

Lue lisää: Valtion talousarvioesitys kokonaisuudessaan. Linkki VM:n verkkosivuille

Voisit olla myös kiinnostunut näistä