Skip to content

Museoliitto

19.9.2012

Budjetti 2013: Museoiden rahoitus entistä enemmän veikkausvoittovarojen varassa

Valtion vuoden 2013 talousarvioesitys sisältää indeksitarkistuksen museoiden valtionosuuksiin. Kokonaisrahoitus kuitenkin supistuu harkinnanvaraisiin avustuksiin tarkoitetun rahoituksen vähennyttyä. Museoiden kokoelmien digitointia edistäneitä ns. Myyttirahoja ei budjetissa enää ole. Rahoituksen painopiste siirtyy jo vuonna 2013 entistä enemmän maksettavaksi veikkausvoittovaroista. Vuonna 2014 tämä kehitys saa huolestuttavaa jatkoa.

Museoiden valtionosuuksiin esitetään budjettivaroja 17,4 miljoonaa euroa, mikä on 300 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2012. Veikkausvoittovaroja valtionosuuksiin esitetään käytettäväksi 19,4 miljoonaa euroa, mikä on 1,2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2012. Kokonaisuudessaan valtionosuuksiin käytetään 900 000 euroa kuluvaa vuotta enemmän. Valtionosuuksien perusteena olevat henkilötyövuodet säilyvät tämän vuoden tasolla eli 1 183:ssa.

Museoille maksettavan valtionosuuden perusteena oleva henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on ensi vuonna 69 616 euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on 3,42 %. Euromääräisesti valtionosuudet tulevat henkilötyövuotta kohden olemaan vuonna 2013 arvonlisäverottomilla museoilla noin 27 300 euroa ja arvonlisäverollisilla 25 700 euroa. Maakuntamuseoilla, aluetaidemuseoilla ja valtakunnallisilla erikoismuseoilla vastaavat luvut ovat noin 34 700 ja 32 700 euroa.

Museoiden toimintaan ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen kohdistettavia harkinnanvaraisia määrärahoja on vuonna 2013 käytettävissä 9 miljoonaa euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän.

Valtion taidemuseon toimintaan budjetissa on varattu 19,5 miljoonaa euroa, mikä on samaa tasoa kuin vuonna 2013. Käytännössä resurssit vähenevät, koska budjettiesitys sisältää kahden henkilötyövuoden ja 90 000 euron siirtämisen Valtion taidemuseon kehittämisyksiköstä Museovirastoon. Museoviraston kokonaisrahoitus kasvaa vuonna 2013 reiluun 22,7 miljoonaan euroon. Lisäystä on reilut 2 miljoonaa euroa. Lisärahoitus kohdistuu pääosin kasvaneisiin kiinteistökuluihin.

Miltä valtion talousarvioesitys näyttää museoalan näkökulmasta Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee ja pääsihteeri Kimmo Levä?

Ottaen huomioon valtiontalouden yleisen kehityksen, budjettiesitys on museoalalle kohtuullinen. Toisaalta olisin odottanut, että valtio antaisi budjettiesityksellään selkeän viestin siitä, että luovaan talouteen ja sen mukana kulttuuripalveluihin investoimisen aika on nyt. Tällaista signaalia budjetti ei valitettavasti sisällä, toteaa Pirjo Ala-Kapee.

Valtion kulujen siirtäminen budjettivaroista veikkausvoittovaroihin on huolestuttavaa. Veikkauksen monopoliasema ja sen mahdollistama huomattava kulttuurin rahoitus perustuu siihen, että rahoitusta ei käytetä valtion toimintojen rahoittamiseen. Nyt tehdyt rahoituksen painopisteen siirrot budjettivaroista veikkausvoittovaroihin eivät missään nimessä tue Veikkauksen monopoliaseman säilymistä. Erityisen huolestuttava on vuosi 2014, jolloin valtio siirtää Valtion taidemuseon noin 20 miljoonan euron kulut maksettavaksi veikkausvoittovaroista, toteaa pääsihteeri Kimmo Levä.

Toteutus vaarantaa oletettavasti Veikkauksen monopoliasemaa, mutta tarkoittaa varmasti huomattavia rahoituksen leikkauksia nykyisille valtionosuusmuseoille. Jos siirron kustannukset jaetaan kaikille kulttuuritoimijoille, keskimäärin vähennys on 10 % luokkaa. Jos lisääntyneet kustannukset jyvitetään yksin museosektorille, leikkaukset ovat jopa yli 70 %:ia. Jälkimmäinen uhkakuva tuskin toteutuu, kuten Kulttuuriministeri Arhinmäki on julkisuudessa jo todennut, jatkaa pääsihteeri Kimmo Levä.

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala valtion vuoden 2013 talousarvioesityksessä
http://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/fi.jsp?oid=364972

Lue lisää: Valtion talousarvioesitys kokonaisuudessaan
http://valtioneuvosto.fi/toiminta/talousarvio/2013/fi.jsp

Lisätietoja Suomen museoliiton näkemyksistä: pääsihteeri Kimmo Levä, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä