Skip to content

Museoliitto

16.9.2014

Budjettiesitys ei lupaa hyvää museoille

Valtioneuvoston 15.9.2014 julkaisema budjettiesitys kiristää museoiden taloutta entisestään. Valtionvarainministeriön aiemmin julkistama ehdotus oli museoiden näkökulmasta hiukan lupaavampi. Nyt museoiden perusrahoituksen leikkauksia on kuitenkin lisätty reilulla puolella miljoonalla eurolla.

Valtionosuuksien perusteena olevan henkilötyövuoden hinta laski 67 636 euroon. Käytännössä tämä merkitsee vuoden 2014 tasoon verrattuna laskua 831 euroa valtionosuushenkilötyövuotta kohden. Korotettua valtionosuutta saavilla museoilla lasku on 931 euroa. Valtionosuusleikkauksen kokonaisvaikutus museon rahoitukseen on keskimäärin noin 9000 euroa. Suurimmillaan museokohtainen rahoituksen vähentyminen on kymmeniä tuhansia euroja.

Valtionneuvoston budjettiesitys leikkaa myös museoalalle suunnattua työllisyysperusteista rahoitusta. Budjettiesitys sisältää teattereille, orkestereille ja museoille 3,7 miljoonaa euroa työllisyysperusteista rahoitusta, mikä on 0,6 miljoonaa vähemmän kuin valtionvarainministeriön esityksessä.

Museoiden toimintarahoituksen tilanne on huolestuttava. Toimintarahoitus on viime vuosina vähentynyt, vaikka avustustyyppinen rahoitus on hieman kasvanut. Kasvu on pääosin mennyt kiinteistökuluihin, jotka ovat 2010-luvun aikana lisääntyneet yli 10 miljoonalla eurolla (17 %).

Museotilasto 2013 osoittaa, että toimintarahoituksen vähentyminen on jo näkynyt näyttelyjen määrän laskuna, museoyksikköjen sulkemisina sekä kokoelmakartuntojen hidastumisena. Sama kehitys tulee tämän budjetin seurauksena kiihtymään’, arvioi Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

’On myös selvää, että nopeasti kasvaneet ilmaisten kävijöiden määrä on saavuttamassa lakipistettään. 2000-luvulla ilmaisten kävijöiden osuus museoiden vierailujen kokonaismäärästä on noussut 33 prosentista nykyiselle ennätystasolleen eli 53 prosenttiin’, Levä toteaa.

Lisätietoa:

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote ministeriön hallinnonalan talousarvioesityksestä vuodelle 2015

Lisätietoja museoiden taloudesta ja toiminnasta:
pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä