Skip to content

Museoliitto

12.11.2013

Dosentti Marja-Liisa Rönkön juhlaseminaarissa määriteltiin lempimuseo

Helsingin yliopiston museologian oppiaineen museonlehtori dosentti Marja-Liisa Rönkön eläkkeelle jäämisen yhteydessä Helsingin yliopistomuseossa Arppeanumissa järjestettiin juhlaseminaari ’Lempimuseoni’. Tilaisuuteen oli kutsuttu Marja-Liisan urallaan kohtaamia ihmisiä, jotka määrittelivät, minkälainen on heidän lempimuseonsa.

Seminaarin avasi Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen johtaja, professori Hannes Saarinen, joka esitteli lyhyesti museologian oppiaineen historiaa osana Helsingin yliopistoa. Marja-Liisa Rönkön aikana oppiaine on kehittynyt käytännönläheiseksi ja kansainväliseksi. Erityisesti museoalan pätevyysvaatimukset määrittelevän vuoden 2006 museoasetuksen jälkeen museologiasta on tullut erittäin suosittu sivuaine. Opiskelijoita on ollut noin 650 ja he ovat suorittaneet kaikkiaan lähes 12000 opintopistettä. Museologiaa voi Helsingin yliopistossa opiskella perus- ja aineopinnot.

Museologian oppiaine on tehnyt alusta alkaen tiivistä yhteistyötä museoiden kanssa ja haluaa välittää kiitokset kaikille museoille, jotka ovat tukeneet museologian opetusta esimerkiksi tarjoamalla työharjoittelupaikkoja.

Lempimuseonsa esittelivät dosentti Ritva Wäre, apulaisprofessori Vesa-Pekka Herva, tohtori Anna Kortelainen ja museonjohtaja Kalle Kallio. Yhden yksittäisen museon nimeäminen oli kaikille puhujille hankalaa. Lempimuseon määritelmässä mainittiin muun muassa museorakennuksen estetiikka ja museokäyttöön sopivuus, omiin tutkimuskohteisiin liittyvät kokoelmat, museon ympärillä käytävä poliittinen keskustelu, erikoiset tarinat museon takana sekä museon vahva yhteiskunnallinen sanoma. Erään puhujan mukaan lempimuseon määritelmänä voidaan käyttää Marja-Liisa Rönkön omaa näkemystä museosta: ’Museo on itsessään taidemuoto, kuten esimerkiksi teatteriesitys tai kaunokirjallinen teos’.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä