Skip to content

Museoliitto

5.9.2017

Euroopan kulttuuriperintöpalkinnot 2018 haettavina – Vielä kuukausi aikaa!

Euroopan unionin ja Europa Nostran vuoden 2018 kulttuuriperintöpalkinnot ovat haettavissa. Hakuaika päättyy 1. lokakuuta 2017.

Palkintoa voi hakea kulttuuriperintökohteen kunnostushankkeelle, merkittävälle tutkimus- tai digitointihankkeelle, yksilön tai yhteisön kulttuuriperintötyölle omistautuneelle toiminnalle ja koulutukselliselle tai kulttuuriperintötietoisuutta lisäävälle hankkeelle. Hakemus voi koskea niin aineellista kuin aineetonta kulttuuriperintöä.

Vuosi 2018 on kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi, ja palkittavien hankkeiden valinnassa painotetaan eurooppalaista ulottuvuutta. Kyseessä voi olla maarajat ylittävä yhteistyöhanke tai osallistuminen eurooppalaisen identiteetin tai yhteenkuuluvaisuuden tunteen kehittämiseen. Myös eurooppalaisesta perinteestä kumpuavien symbolisten merkitysten tai esteettisten arvojen rikastuttaminen ja syventäminen ovat erityisen huomion kohteena.

Palkinnon voi saada korkeintaan 30 hanketta. Niiden joukosta valitaan seitsemän Grand Prix -voittajaa, jotka saavat 10 000 euron suuruisen pääpalkinnon. Lisäksi yksi palkituista valitaan nettiäänestyksellä yleisön suosikiksi.

Palkinnon tarkoituksena on lisätä eurooppalaisten tietoisuutta kulttuuriperinnöstään, tuoda esiin hyviä malleja kulttuuriperinnön säilyttämiseksi, lisätä maarajat ylittävää kokemusten ja tietojen vaihtoa, vahvistaa kulttuuriperinnön arvostusta ja tietoisuutta siitä sekä esimerkin avulla rohkaista ihmisiä vastaavanlaisiin hankkeisiin muualla. Lisäksi palkinto-ohjelma lisää kulttuuriperintöalan verkostoitumista ja tuo esiin alan toimijoita.

Palkintojuhla järjestettiin viime toukokuussa Turussa. Tutustu aiheeseen sivulla www.europeanheritageawards.eu/programme/ ja kongressiin kaikkiaan sivulla www.europanostra.fi.

Ehdotuskaavakkeet ovat Europa Nostran nettisivuilla: www.europeanheritageawards.eu/apply.

Tutustu myös Europa Nostra Finlandin hakuohjeisiin: www.europanostra.fi.

Lisätietoja

Europa Nostran valtuuston jäsen
Europa Nostra Finlandin puheenjohtaja
arkkitehti Tapani Mustonen
puh. 050 5695 704
etunimi.sukunimi(a)europanostra.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä