Skip to content

Museoliitto

10.9.2013

Euroopan parlamentilta voimakas tuki suomalaiselle rahapelijärjestelmälle

VEIKKAUKSEN EDUNVÄLITTÄJÄT: Tiedote 10.9.2013

Euroopan parlamentin tänään 10.9.2013 hyväksymä mietintö ’sähköisesti välitettävistä rahapeleistä sisämarkkinoilla’ otti kantaa laitonta pelitoimintaa vastaan.

’Päätöksellään parlamentti antoi voimakkaan tuen suomalaiselle rahapelijärjestelmälle’, sanoo Veikkauksen edunvälittäjien verkoston puheenjohtaja Irina Krohn.

Parlamentin täysistunto hyväksyi Strasbourgissa Ashley Foxin (Britannian konservatiivit) laatiman sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan oma-aloitemietinnön. Mietintö liittyy Euroopan komission viime vuoden lopulla käynnistämään rahapelejä koskevaan toimenpideohjelmaan. Mietintö hyväksyttiin parlamentin selkeällä enemmistöllä.

Veikkauksen edunvälittäjien, liikunnan, nuorisotyön, tieteen ja taiteen, verkoston mielestä parlamentin kannanotto on voitto suomalaiselle rahapelien yksinoikeusjärjestelmälle. Parlamentin näkemys osoittaa, että ulkomaisten, usein veroparatiiseista käsin toimivien laittomien rahapeliyhtiöiden toiminta on uhka kuluttajille, alaikäisille ja peliriippuvuudesta kärsiville.

Parlamentin mukaan rahapelit eivät ole tavanomaista taloudellista toimintaa mahdollisten kielteisten terveydellisten ja sosiaalisten vaikutustensa vuoksi. Tästä syystä tietyt sisämarkkinasäännöt, kuten sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus sekä vastavuoroisen tunnustamisen periaate, eivät estä jäsenvaltioita määrittämästä omia lisätoimenpiteitään pelaajien suojelemiseksi.

Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus päättää, miten sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen tarjontaa organisoidaan ja säännellään niiden omien arvojen ja yleisen edun mukaisten tavoitteiden mukaisesti, noudattaen samalla unionin oikeutta. Parlamentti antaa vahvan tuen Suomelle ja muille jäsenmaille päättää itse omasta järjestelmästään.

Suomen museoliittton on Veikkauksen edunvälittäjät -verkoston jäsen.

Lisätietoja:
Irina Krohn, Veikkauksen edunvälittäjä -verkoston puheenjohtaja, Elokuvasäätiön toimitusjohtaja, puh. 050 555 1199, irina.krohn@ses.fi

Olli Joensuu, Veikkauksen edunvälittäjä -verkoston varapuheenjohtaja, Allianssin pääsihteeri, puh. 045 139 2350, olli.joensuu@alli.fi

Petri Lahesmaa, hankejohtaja, Veikkauksen edunvälittäjien EU-hanke, puh. +32 (0) 476 909 496, petri.lahesmaa@valo.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä