Skip to content

Museoliitto

7.1.2021

Hae uutta Vuoden museokauppa –palkintoa!

Suomen museoliitto palkitsee ensimmäistä kertaa Vuoden museokaupan Turussa 26-28.5.2021 osana Museopäivien Museogaalaa. Vuoden museokauppa -palkinnon avulla halutaan kannustaa museokauppojen toimintaa eteenpäin, palkita tavoitteellisesta tekemisestä sekä kasvattaa museokauppatoiminnan näkyvyyttä ja arvostusta. Palkinnon jakaminen on osa Euro enemmän museokauppojen kehittämishanketta.

Hakuaika kilpailuun on avoinna nyt ja päättyy helmikuussa. Palkintolautakunta valitsee maaliskuun 2021 aikana Vuoden museokauppa -finalistit, jotka julkistetaan kevään aikana. Voittajan valinta tehdään hakemusten perusteella, eikä museokaupoissa vierailla erikseen. Voittaja palkitaan kunniakirjalla ja Vuoden museokauppa -näkyvyysmateriaaleilla. 

Vuoden museokaupan valitsee erillinen palkintolautakunta. Palkintolautakuntaan kuuluvat Päivi Astrén (Toimitusjohtaja, Heureka shop), Essi Lamppu (Hallinto- ja palvelupäällikkö, Aboa Vetus Ars Nova), Anne Laiti (Projektivastaava, ICOM Suomi), Aino-Marja Miettinen (Museokortin yhteistyökoordinaattori, FMAC Oy) ja Mikko Tapanainen (Kaupan asiantuntija, Intensio Oy). Palkintolautakunta on vaihtuva. Palkintolautakunnan koordinaattorina toimii Emilia Merisalo (Koulutus- ja kehittämisasiantuntija, Suomen museoliitto) 

Hakuohjeet 

Vuoden museokauppa -palkintoa voi hakea museo, joka on kasvattanut myyntiään vuosien 2018-2020 aikana. Hakea voi, jos kasvua on tullut kokonaisuutena tai per museokävijä. Raati arvioi poikkeusvuoden 2020 myynti per kävijä mittaria käyttäen. Hakeva museokauppa selvittää raadille, millaisten toimenpiteiden avulla kasvu on saatu aikaan. Vuoden museokauppa valitaan kokonaisuus ja kehitystoimenpiteiden vaikuttavuus huomioon ottaen.

Hakemus täytetään erilliselle lomakkeelle. Hakemukset tulee jättää viimeistään 14.2.2021. Finalistit valitaan maaliskuun aikana. 

Hakulomakkeen ja tarkemmat hakuohjeet löydät täältä.

Lisätietoja
Emilia Merisalo 
Koulutus- ja kehittämisasiantuntija 
emilia.merisalo@museoliitto.fi 
puh. 044 430 0715 

Ansök om det nya Årets museibutik -priset!

Finlands museiförbund prisbelönar för första gången Årets museibutik 26-28.5.2021 i Åbo som en del av Museidagarnas Museigala. Med hjälp av Årets museibutik -priset vill vi ge museibutikernas verksamhet en puff framåt, belöna målinriktad verksamhet samt öka museibutikverksamhetens synlighet och status. Utdelningen av priset är en del av museibutikernas utvecklingsprojekt En Euro mer.  

Ansökningstiden för tävlingen har nu öppnat och går ut i februari. Prisnämnden väljer under mars 2021 ut finalisterna för Årets museibutik vilka kungörs på våren. Valet av vinnaren görs på basen av ansökningarna, och vi besöker inte skilt museibutikerna. Vinnaren belönas med ett hedersdiplom och med synlighetsmaterial för Årets museibutik.

Årets museibutik väljs av en särskild jury. Till juryn hör Päivi Astrén (Verkställande direktör, Heureka shop), Essi Lamppu (Förvaltnings- och servicechef, Aboa Vetus Ars Nova), Anne Laiti (Projektansvarig, ICOM Finland), Aino-Marja Miettinen (Museikortets samarbetskoordinator, FMAC Ab) och Mikko Tapanainen (Handelsexpert, Intensio Oy). Juryn består av växlande medlemmar. Som koordinator för juryn tjänstgör Emilia Merisalo (Utbildnings- och utvecklingsexpert, Finlands museiförbund). 

Ansökningsdirektiv

Om Årets museibutik -priset kan ett museum ansöka som har ökat sin försäljning under åren 2018-2020. Man kan ansöka om ökningen har skett som helhet eller per museibesökare. Juryn utvärderar försäljningen per besökare för undantagsåret 2020 genom att använda sig av en mätare. Den ansökande museibutiken rapporterar för juryn om med vilken åtgärd man har fått ökningen till stånd. Årets museibutik väljs med beaktande av helheten och utvecklingsåtgärdernas effektivitet. 

Ansökan ifylls på ett skilt formulär. Ansökan bör lämnas in senast 14.2.2021. Finalisterna väljs ut under mars. 

Ansökningsformuläret och noggrannare ansökningsdirektiv hittar du här.

Tilläggsinformation  
Emilia Merisalo
Utbildnings- och utvecklingsexpert 
emilia.merisalo@museoliitto.fi
Tel: 044 430 0715

Voisit olla myös kiinnostunut näistä