Skip to content

Museoliitto

29.8.2019

Hakuaika avoinna: OKM:n erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen, yhteisiin palveluihin yleisille kirjastoille, museoiden kokoelmajärjestelmien rajapintatyöhön sekä museokokoelmien digitointiin

Kyseessä on haku erityisavustuksia varten, joilla tuetaan kansallisia digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureja, yleisten kirjastojen yhteisiä palveluita, museoiden kokoelmahallintajärjestelmien rajapintatyötä Finna-palveluun liittymiseksi sekä museokokoelmien digitointa ja julkaisemista Finna- ja Europeana-palveluissa.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Erityisavustus on tarkoitettu:

A)

  • kansallisesti merkittäviin digitaalisen kulttuuriperinnön infrastruktuureihin ja kehittämistehtäviin (Finna, Kulttuuriperintö-PAS).
  • yleisten kirjastojen aineistojen kuvailu- ja standardointityöhön ja sen kehittämiseen, verkkoaineiston hankintaan (FinElib), kansallisten tietokantojen tarjontaan, julkaisuarkistojen käyttöön asettamiseen sekä Finna- ja Melinda-palvelujen kehittämiseen yleisten kirjastojen tarpeisiin.

B) 

  • museoiden kokoelmahallintajärjestelmien rajapintojen toteuttamiseen Finna-palveluun liittymiseksi. 
  • museokokoelmien digitointiin ja julkaisemiseen Finna- ja Europeana-palveluissa. Sisältöjen käyttöoikeudet on ilmaistava Creative Commons –lisensseillä tai RightsStatements–käyttöoikeuskuvauksilla.

Kohdan B avustuksiin voidaan käyttää enintään 500 000 euroa.

Valtionavustuksella edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian vaikuttavuustavoitteita osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin sekä kulttuurin perusta ja jatkuvuus.

Tavoitteena on edistää kaikkien osallistumismahdollisuuksia kulttuuriin, kehittää digitaalisia kulttuuripalveluja, parantaa tiedon ja kulttuurin saatavuutta, edistää avointa toimintakulttuuria ja kirjasto- ja kulttuuriperintösisältöjen ja palveluiden laajamittaista ja monipuolista saatavuutta sekä kehittää digitaalisen kulttuuriperinnön pitkäaikaissäilytyspalveluja.

Hakuaika alkaa 27.8.2019 ja päättyy 1.10.2019 kello 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 240 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Lisätietoja: https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/digitaalisen-kulttuuriperinnon-saatavuus-ja-sailyttaminen

Voisit olla myös kiinnostunut näistä