Skip to content

Museoliitto

31.8.2021

Henkilöstöpilottihanke museoille

Suomen museoliitto on päättänyt museoiden kanssa syksyllä 2020 tehdyn kartoituksen perusteella toteuttaa henkilöstövuokraustoimintaa koskevan pilottihankkeen. Pilottihankkeen yhteistyökumppaniksi on valittu Henkilöstöpalvelu Vertico Oy.

Monet museot pitivät aiemman tehdyn kartoituksen perusteella mahdollisena tai jopa todennäköisenä, että henkilöstövuokraus tarjoaa lähitulevaisuudessa mahdollisuuksia uudenlaisiin henkilöstöratkaisuihin täydentämään olemassa olevia ratkaisuja.

Tavoitteet yhteistyölle:

1. Tavoitteena on saada museoille monipuolinen sekä laaja henkilöstöpankki, josta voi tarvittaessa saada kaikki ne mahdolliset työntekijät, joilla on tarvittava museoalan koulutus, monipuolinen ammatillinen kokemus sekä motivaatio tehdä museoalan työtä.

2. Toisena tavoitteena on tarjota työntekijöille pidempiaikainen työsuhde aikaisempien määräaikaisten työsuhteiden sijaan. Henkilöstöpalveluyritykset voivat myös tarvittaessa tarjota korvaavaa työtä työsuhteen kestäessä muista tehtävistä/ asiakasayrityksistä, jos mitään museoalan työtä ei juuri silloin ole tarjolla. Näin toimimalla työntekijät ovat tyytyväisempiä ja pysyvät kauemmin työpaikassa eivätkä lähde muualle töihin kokoaikaisen työn perässä.

Henkilöstövuokraus mahdollistaa nopeat muutokset ja tuo myös kustannustehokkuutta, kun tuntimääriä voidaan päiväkohtaisesti muuttaa tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla. Työntekijät saavat myös mahdollisuuden halutessaan lunastaa tehdyn työn palkan vaikka päivittäin, ja saavat myös pysyvämmän työpaikan, kun heitä voidaan käyttää samanaikaisesti useamman museon projekteissa.

Henkilöstöpartneri Vertico valikoitui pilottihankkeen suorittajaksi, koska yritys oli asiassa aloitteellinen, ja on saaneet hyvää kokemusta museoalasta jo Musiikkimuseo Famen kanssa tehdyn yhteistyön perusteella. Pilottihankkeen ehdoista ja kestosta sovitaan kunkin museon kanssa yksilöllisesti. Pilotti-hankkeen kustannukset ovat kaikille museoille samat. Pilottihankkeeseen valitaan mukaan 3-5 museota.

3. Tuottaa tietoa henkilöstöpalvelujen käytöstä sekä siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja tarpeista museoalalla museoille ja henkilöstöpalveluja tarjoaville yrityksille.

Jos museonne on halukas ratkaisemaan tämän hetkisiä rekrytointejanne osallistumalla pilottihankkeeseen, pyydämme vastaamaan 30.9.2021 mennessä seuraavasti:

– Museon yhteystiedot
– Tarvittavan henkilöstön määräarvio
– Tarvittavan henkilöstön tehtävät (jos tiedossa)
– Muut mahdolliset toiveet pilottihanke-yhteistyöltä

Suomen museoliitto, Henkilöstöpartneri Vertico ja pilottihankkeeseen ilmoittautuva museo pitävät yhteisen palaverin lokakuussa, jossa sovitaan yksityiskohdista. Ilmoittautuminen pilottihankkeeseen ei vielä sido museoita, vaan päätös voidaan tehdä tapaamisen yhteydessä tai sen jälkeen marraskuun 2021 loppuun mennessä. Pilottihanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä:

Toimitusjohtaja Leena Tokila, Suomen museoliitto (leena.tokila@museoliitto.fi)  Toimitusjohtaja Esa Kuismanen, Henkilöstöpalvelu Vertico (esa.kuismanen@henkilostopartneri.fi)

Pilottihankkeesta annetaan myös lisätietoja erikseen sovittavana ajankohtana syyskuussa järjestettävässä etäaamukahvitilaisuudessa.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä