Skip to content

Museoliitto

13.5.2015

Hyvän elämän eväät veikkausvoittovaroilla

Veikkausvoittovarojen edunvälittäjät, Suomen museoliitto mukaan lukien,
toimivat ihmisten ja yhteiskunnan elinvoiman, innovatiivisuuden ja
kilpailukyvyn hyväksi. Edunvälittäjien tavoitteena on hallitusohjelma, joka turvaa suomalaisen rahapelien yksinoikeusjärjestelmän ja edistää kansalaistoiminnan elinvoimaisuutta.

Tavoitteeseen päästään toteuttamalla sisäministeriön rahapeliselvityksessä esitetyt uudistukset ja kehittämisehdotukset. Edunvälittäjät pitävät välttämättömänä, että digitaalisen toimintaympäristön nopeaan muuttumiseen reagoidaan. Keskeistä on yksinoikeusjärjestelmän sekä edunsaajille tulevan rahoituksen turvaaminen ja edunsaajien keskinäisten jakosuhteiden säilyminen.
Veikkausvoittovarat jaetaan jakosuhdelain mukaisesti tieteelle, taiteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle. Veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi ei tule siirtää uusia kohteita. Veikkausvoittovarojen käyttö verotulojen korvikkeena heikentää suomalaisen rahapelijärjestelmän uskottavuutta ja oikeutusta. Arpajaisveron alentaminen on perusteltua ja tarpeellista. Arpajaislain vastainen tarjonta torjutaan tehokkaalla valvonnalla. Kansainvälistä rahanpesuun ja ottelutulosten manipulointiin liittyvän rikollisuuden torjumiseksi rikoslakia on uudistettava sisällyttämällä rahapelirikos rikoslakiin.
Helsingissä toukokuussa 2015
Veikkausvoittovarojen edunvälittäjät
Lisätietoja:
Veikkauksen edunvälittäjäverkoston pj, Olli Joensuu (puh. 045 139 2350)
Veikkauksen edunvälittäjäverkostoon kuuluvat:
Finland Festivals * Suomen Akatemia * Suomen Elokuvasäätiö * Suomen Kansallisooppera * Suomen museoliitto * Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi * Suomen Sinfoniaorkesterit * Suomen Teatterit * Taiteen edistämiskeskus * Valo

Voisit olla myös kiinnostunut näistä