Skip to content

Museoliitto

5.3.2024

Kannanotto: Museot, orkesterit ja teatterit kannattelevat kansakuntaa

Me valtionosuusrahoitettujen museoiden, orkesterien ja teatterien edustajat haluamme kehysriihineuvottelujen kynnyksellä muistuttaa alojemme merkityksestä ja laajoista vaikutuksista yhteiskuntaan. Kulttuurin rahoitus tulee nähdä investointina tulevaisuuteen.

Valtiovarainministeriön ehdotus valtiontalouden kehyspäätökseksi vuosille 2025—2028 julkistettiin 29.2.2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö ehdottaa, että hallitus leikkaisi valtionosuusrahoitetuilta teattereilta, orkestereilta ja museoilta 3,3 miljoonaa euroa.

Edustamamme museot, orkesterit ja teatterit muodostavat valtakunnallisen ja alueellisesti merkittävän taidelaitosten verkoston, joka työllistää vuosittain yhteensä yli 7 200 henkilöä. Yleisömme ovat mittavia: museoissa, konserteissa ja teattereissa vieraillaan vuosittain yli 14 miljoonaa kertaa.

Valtaosa taidelaitosten menoista koostuu kiinteistä kustannuksista. Leikkaukset pakottaisivat laitokset vähentämään henkilöstöä ja nostamaan lipunhintoja. Mahdollisista leikkauksista tulisi tehdä työllisyysvaikutusten arviointi. Näkemyksemme mukaan leikkaukset lisäisivät työttömyyttä ja vähentäisivät kulttuuripalvelujen saavutettavuutta sekä yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuuriin.

Edistämme kokonaisturvallisuutta lakisääteisten tehtävien kautta

Valtionosuusrahoitus asettaa toimijoille velvoitteita. Ne koskevat laajan palvelutehtävän teatteri-, orkesteri- ja museotoimintaa edellyttäen saavutettavuutta ja kulttuurihyvinvointityötä. Valtionosuusjärjestelmä perustuu henkilötyövuosiin. Esittävien taiteiden laitosten ja museoiden toiminnan tulee siksi pysyä tasolla, jonka perusteella valtionosuus on myönnetty vuoteen 2028 saakka.

Hallitusohjelma on Petteri Orpon hallituksen tärkein toimintaa ohjaava dokumentti. Ohjelman mukaan kulttuurilla on suuri merkitys kansalaisten kokonaisturvallisuudelle ja yhteenkuuluvuuden tunteelle. Kulttuurialan kasvu tukee koko yhteiskuntaa.

Esitettyjen leikkausten suuruus olisi valtiontalouden tasolla pieni, mutta aloillamme se aiheuttaisi huomattavaa haittaa. Vahingollisuus kohdistuu sekä alojemme työllisyyteen ja talouteen että myös taidelaitosten mahdollisuuksiin suoriutua lakisääteisistä tehtävistään ja palvella suomalaisia ympäri maata.

Taide ja kulttuuri kannattelevat kansakuntaa

Valtionosuusrahoitettujen kulttuurilaitosten verkosto ylläpitää elinvoimaista kulttuurielämää myös kasvukeskusten ulkopuolella. Se luo vetovoimaa ja lisää paikkakuntien pitovoimaa. Teatteriesitykset, konsertit ja näyttelyt ovat tärkeitä lähimatkailun kohteita, jotka ohjaavat kulutusta kestävämpään suuntaan.

Epävarmoina aikoina suomalaiset museot, orkesterit ja teatterit vahvistavat kansallista itsetuntoa, sillä ne tarjoavat iloa, lohtua, sivistystä ja elämyksiä. Taide ja kulttuuri kannattelevat kansakuntaa vaikeina aikoina.

Näiden syiden vuoksi toivomme, että valtionosuusrahoitetut taidelaitokset välttyvät leikkauksilta, eikä kulttuurin rahoitukseen kohdistettaisi ollenkaan nyt suunniteltuja leikkauksia.

Helsingissä 4.3.2024,

Petra Havu, toimitusjohtaja, Suomen museoliitto ry
Iiris Lehtonen, toiminnanjohtaja, Suomen Sinfoniaorkesterit ry
Kaisa Paavolainen, toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry

Lisätiedot:
Miisa Pulkkinen, Museoliiton viestintäjohtaja, miisa.pulkkinen@museoliitto.fi, +358 44 4300 719

Voisit olla myös kiinnostunut näistä