Skip to content

Museoliitto

24.4.2014

Kannustavuusmittariston käyttöönotto siirtyy

Opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelema uudistus, jonka mukaan osa museoiden valtionosuuksista maksetaan kannustavuusmittariston tuloksen perusteella, siirtyy vähintään vuodella eteenpäin. Ministeriö jatkaa mittariston valmistelua saadun palautteen ja koetulosten perusteella.

Aikaisemman aikataulun mukaan kannustavuusmittaristoon liittyvät lakimuutosesitykset oli tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2014 aikana. Se olisi toteutuessaan tarkoittanut mittariston käyttöönottoa tämän vuoden aikana ja sitä, että museoille maksettaviin valtionosuuksiin uudistus olisi vaikuttanut ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Suomen museoliitto on kannanotoissaan puoltanut ministeriön esityksestä poikkeavaa vertaisarviointiin perustuvaa toiminnan mittaamista sekä kritisoinut valtionosuusuudistuksen kireää aikataulua.

Lisätietoja uudistuksesta ja Suomen museoliiton kannanotoista:
pääsihteeri Kimmo Levä, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä