Skip to content

Museoliitto

9.5.2011

Kansallinen digitaalinen kirjasto – yhteistyössä ja yhteentoimivasti

Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu Kansallinen digitaalinen kirjasto – yhteistyössä ja yhteentoimivasti luo tilannekatsauksen KDK-hankkeeseen.

Kansallinen digitaalinen kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus, jolla edistetään kirjastojen, arkistojen ja museoiden digitaalisten tietovarantojen saatavuutta ja kehitetään digitaalisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytystä. Se on yksi keskeisistä Suomessa rakenteilla olevista tutkimuksen ja kulttuurin sähköisistä infrastruktuureista.

Suuri osa hankkeen aikana digitoiduista 16 miljoonasta objektista – muun muassa historiallisista valokuvista ja kartoista, vanhoista sanomalehdistä, kirkonkirjoista, sotapäiväkirjoista, taideteoksista, taiteilijoiden luonnoskirjoista, museoesineistä ja kasvinäytteistä – tuodaan asiakasliittymän kautta kaikkien saataville.

Asiakasliittymä otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2011 alkaen. Sitä ylläpidetään ja kehitetään keskitetysti Kansalliskirjastossa yhteistyössä osallistuvien organisaatioiden kanssa.

Kansallinen digitaalinen kirjasto on kirjastojen, arkistojen ja museoiden tähänastisista yhteistyöhankkeista laajin. Sen aikana yhteistyö on tiivistynyt ja lisääntynyt sekä kirjasto-, arkisto- ja museosektorien välillä että kunkin sektorin sisällä. Osaamista on lisätty koulutus- ja ajankohtaistapaamisissa, joissa on ollut yhteensä tuhansia osallistujia.

Kansallinen digitaalinen kirjasto – yhteistyössä ja yhteentoimivasti
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:18
Lisätietoja opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla

Voisit olla myös kiinnostunut näistä