Skip to content

Museoliitto

13.2.2019

Käsikirja museokaupan kehittämiseen on julkaistu

Euro enemmän -hanke tukee museoita museokauppojen kehittämisessä vuosina 2018–2019. Hankkeen ensimmäinen julkaisu, Museokauppakonsepti – Käsikirja museokaupan kehittämiseen, antaa museoille ja museokaupan vastaaville työntekijöille tietoa ja tarjoaa työkaluja muun muassa kaupan uudistamiseen ja myynnin kehittämiseen.

Euro enemmän -hankkeessa on kartoitettu ja tunnistettu museokaupoille yhteisiä toimintatapoja ja -malleja. Tieto museokaupalle ominaisista piirteistä sekä yhteisistä kehityssuunnista on koottu nyt yhteen käsikirjaksi.

– Museokauppakonseptin hahmottaminen sekä tiedon etsiminen ja sen jalostaminen museoille on ollut erittäin antoisaa, kertoo hankkeen kaupallinen asiantuntija Mikko Tapanainen Intensio Oy:stä. 

– Museokaupoilla on paljon kehityspotentiaalia ja odotamme, että käsikirja auttaa museoita nostamaan museokauppojen keskimääräistä myyntiä ja luomaan alalle myös uudenlaista museokauppojen välistä yhteistyötä, Tapanainen jatkaa.

Lataa Museokauppakonsepti – Käsikirja museokaupan kehittämiseen
Lataa Museokauppakonsepti – Työkalut

Museokauppakonseptin pilotointijakso ja käsikirjan seuraavat päivitysversiotKäsikirjaan koottua museokauppakonseptia pilotoidaan 1.5.–30.9.2019 Turun taidemuseossa, Vapriikissa, Arkkitehtuurimuseossa ja Tekniikan museossa. Pilotoinnin tavoitteena on kaupan ratkaisuja testaamalla tuottaa tietoa museoalalle sekä testata museokauppakonseptin toimivuutta. Näkökulmina ovat muun muassa asiakasymmärryksen lisääminen, tuotevalikoiman kehittäminen, esillepanot ja markkinointi. Pilotointijakson tulokset arvioidaan syksyllä 2019 ja liitetään osaksi käsikirjan seuraavaa päivitysversiota. 

– Halusimme julkaista käsikirjan ensimmäisen version ennen toukokuussa 2019 käynnistyvän pilotointivaiheen alkua, sillä haluamme lisätä vuoropuhelua museoiden ja hankkeen välillä. Museoilta saadun palautteen avulla saamme käsikirjasta paremman kaikille, valottaa hanketta Suomen museoliitossa koordinoiva Janne Tielinen.

Museokauppojen myyntiä on tarkoitus lisätä euro enemmän per kävijä vuoteen 2022 mennessä. Suomen museoliitto toivoo, että tuore käsikirja löytää lukijansa museoissa mahdollisimman pian ja kehittämistyö museokaupoissa voi käynnistyä kuluvan vuoden aikana. 


Euro enemmän -hankeEuro enemmän -hanke on Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Hanke järjestää koulutusta ja tilaisuuksia sekä jakaa tietoa ja tuottaa erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen. Hankkeen päätavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa kokonaisuudessaan noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille. 


Lisätiedot
Janne Tielinen

Projektisuunnittelija

janne.tielinen(a)museoliitto.fi

+358 44 430 0706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä