Skip to content

Museoliitto

12.3.2013

Kesällä tutkitaan museoiden taloudellista vaikuttavuutta

Suomen museoliitto on tilannut Vaasan yliopistolta tutkimuksen museoiden taloudellisesta vaikuttavuudesta.

Varautukaa tutkimuslomakkeiden jakamiseen. Suomen museoliitto on tilannut Vaasan yliopistolta tutkimuksen, jossa selvitetään museoiden taloudellista vaikuttavuutta. Museokävijöille suunnattu kysely alkaa toukokuussa. Se päättyy syksyllä 2013, kun riittävä määrä vastauksia on saatu koottua.

Erityisen kiinnostuneita tutkijat ovat niistä taloudellisista vaikutuksista, joita museotoiminta aiheuttaa ympäröivään aluetalouteen ja koko kansantalouteen. Vaikutukset näkyvät ennen kaikkea matkailuelinkeinossa, liikenteessä ja ravitsemustoiminnassa. Lisäksi tarkastellaan museoiden oman toiminnan aiheuttamia vaikutuksia sekä toiminnan kaikkia kerrannaisvaikutuksia alueen talouteen.

Tutkimus toteutetaan lomakekyselynä. Lomakkeiden jakelusta ja keräämisestä vastaavat tutkimuksen kohteena olevat museot. Jokaisesta museosta pyritään saamaan vähintään 30 täytettyä vastauslomaketta, mutta erityisesti suurimmissa museoissa pyritään huomattavasti suurempaan vastausmäärään. Tavoiteltu vastausmäärä on yhteensä 20 000 lomaketta.

Päävastuullisina tutkijoina toimivat Vaasaen yliopiston Levón-instituutin tutkimuspäällikkö Arttu Vainio ja projektitutkija Riia Metsälä.

Lisätietoja:

Arttu Vainio
tutkimuspäällikkö
029 449 8180
arttu.vainio (a) uva.fi

Kimmo Levä
pääsihteeri
040 166 2816
kimmo.leva (a) museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä