Skip to content

Museoliitto

13.12.2010

Kestävän kehityksen ohjenuora museoille

Suomen museoliiton toimintastrategiaa peilataan aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan muutoksiin. Ympäristökysymykset ovat nousseet viime vuosina vahvasti esiin myös museoissa, ja nyt kestävän kehityksen haasteista ja mahdollisuuksista on valmistunut selvitys KEKE – Museot ja kestävä kehitys.

Monimuotoisuuden vaaliminen ja jatkuvuuden ylläpitäminen ovat kestävän kehityksen keskeisiä tavoitteita. Museoiden perustehtävät – kulttuuriperinnön suojelu, tutkiminen, tallentaminen, näyttelytoiminta ja tiedon jakaminen – edistävät kaikki kestävän kehityksen päämääriä. Museot voivat monella tavoin vaikuttaa ihmisten valintoihin ja asenteisiin. Vanhan, olemassa olevan tiedon ja perinteisten materiaalien arvostaminen ja hyödyntäminen hillitsevät tuhlailevan kulutuksen kasvua. Museot voivat olla yhteiskunnan ’kulttuuripioneereja’ toimimalla itse esimerkillisesti ja levittämällä tietoa kestävästä toiminnasta.

Omassa toiminnassaan museoiden tulee kiinnittää huomio kestävään kokoelmapolitiikkaan ja arvoluokitukseen, mikä mahdollistaa kokoelmien priorisoinnin ja aktiivisen poistotoiminnan. Myös olosuhdesuositusten kansainvälisten standardien suorasta soveltamisesta tulisi luopua ja kiinnittää huomio paikalliseen ilmastoon ja esineiden kuntoon. Niin käytäntö kuin konservointialan tutkimuskin on osoittanut, että kompromissit toimivat myös hyvin. Tätä kautta voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä niin kokoelma- kuin näyttelytilojenkin ylläpidossa.

Museoliiton Kestävän kehityksen työryhmän puheenjohtajana toimi Nuuksiokeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Kukko ja jäseninä erikoissuunnittelija Saara Airaksinen, Metsähallitus, museonjohtaja Merja Herranen, Porvoon museo, lehtori Heikki Häyhä, Metropolia Ammattikorkeakoulu, osastonjohtaja Maire Mattinen, Museovirasto, johtaja Susanna Pettersson Alvar Aalto -säätiö ja Alvar Aalto -museo sekä yli-intendentti Juhani Terhivuo, Luonnontieteellinen keskusmuseo.

KEKE – Museot ja kestävä kehitys
Suomen museoliitto
Kestävän kehityksen työryhmä

Selvitys on ladattavissa pdf-versiona täältä Painettu versio KEKEstä on toimitettu kaikille Suomen museoliiton jäsenmuseoille 1 kpl/museo.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä