Skip to content

Museoliitto

14.1.2019

Kimmo Levä humanistisen koulutuksen arviointiryhmään

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on nimennyt Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levän humanistisen korkeakoulutuksen arviointiryhmään.

Arvioinnin keskeisenä tavoitteena on tuottaa kehittävän arvioinnin periaatteen mukaisesti kokonaiskuva ja tietoa koulutustarjonnan tilasta tarkasteltavilla koulutusaloilla. Mielenkiinnon kohteina ovat profiloituminen, tutkintojen osaamislähtöisyys ja työelämärelevanssi. Arviointi tuottaa myös tietoa vahvuuksista ja kehittämistarpeista koskien korkeakoulujen ja korkeakoulutusjärjestelmän kykyä kehittää koulutustarjontaa vastaamaan muuttuviin osaamisvaatimuksiin ja tulevaisuuden toimintaympäristöön.

Arvioinnin kohderyhmään kuuluvat sekä ammattikorkeakoulut että yliopistot. Arviointi kohdistuu ensimmäisen ja toisen syklin tutkintoihin sekä jatkuvan oppimisen tarjontaan. Arviointi ulottuu tutkintotasolta järjestelmätasolle.

Arviointiryhmän työ käynnistyy helmikuun 2019 alussa. Ryhmän muita jäseniä ovat

Vararehtori, professori Riitta Pyykkö, Turun yliopisto (puheenjohtaja)
Johtaja Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu
Professori Marko Pantermöller, Greifswaldin yliopisto
Professori Torsten Pettersson, Uppsalan yliopisto
Opiskelija Sini Saarinen, Turun yliopisto
Apulaisprofessori Mikko Tolonen, Helsingin yliopisto.

Lisätietoa korkeakoulujen arvioinnista www.karvi.fi.

Yhteystiedot:

Kimmo Levä
pääsihteeri, Suomen museoliitto
kimmo.leva(a)museoliitto.fi
040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä