Skip to content

Museoliitto

23.2.2011

Kouvolan museoista selvitys

Tammikuussa julkistetun Kouvolan museoita koskevan Museoverkkoselvityksen keskeinen tavoite on palveluiden järjestäminen koskien palvelurakenteiden yhteen sovittamista taloudellisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi.

Kouvolassa on 11 museota ja museotoimessa työskentelee vakituisesti 8 henkilöä. Museoiden avoinna pitäminen, tutkimus- ja esittelytyö sekä näyttelyjen pystytykset vaativat myös kausityöntekijöitä.

Selvityksen perusteella ohjausryhmä on päätynyt malliin, jossa kaupunginmuseolle tulee vaihtuvien näyttelyiden tila ja Elimäen kotiseutumuseo ja Puotimuseo jatkavat toistaiseksi. Niiden jatkoa tarkastellaan uudelleen vuoden kuluttua. Taidemuseo Poikilon toiminta jatkuu nykyisellään.

Yhdeksän museon eli Elimäen koulumuseon, Sippolan kotiseutumuseon, Valkealan kotiseutumuseon, Apteekkimuseon, Rautatieläiskotimuseon, Puolakan talomuseon, Kuusankosken työväenasuntomuseon, Kuusankosken palomuseon ja Kettumäen kotiseututalon kokoelmat siirtyvät kaupunginmuseolle. Kaupunginmuseon käyttöön kunnostetaan noin 700 neliöltä Kouvola-talolta. Lisäksi museopedagogiikan kehittämiseen tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä