Skip to content

Museoliitto

8.9.2015

Kulttuurimatkailupainotteinen tuotekehittäjän koulutus Edupolissa

Kulttuurimatkailupainotteinen tuotekehittäjän koulutus alkaa Edupolissa lokakuussa. Hakuaika päättyy 15.9.2015.

Koulutus soveltuu matkailu- ja kulttuurimatkailuyrittäjille sekä matkailutuotteiden ja -palvelujen kehittämisestä vastaaville henkilöille.
Matkailualan tuotekehittämiskoulutus tarjoaa hyvän mahdollisuuden tuotekehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen. Lähtökohtana on oman yrityksen uusien myyvien kulttuurimatkailualan tuotteiden kehittäminen yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa.
Mikäli haluat lisää asiakkaita ja ymmärrät, että matkailuyrittäjän kannattavuus tulee yhdistämällä voimavarat tuotteistuksessa sekä myynnissä ja markkinoinnissa, hakeudu koulutukseen!
Koulutukseen sisältyy kolme moduulia,joissa kussakin on 4-6 lähipäivää. Lähipäivät ovat pääosin 4 tunnin mittaisia ja niihin on mahdollista osallistua myös verkon välityksellä. Muutamat lähipäivät ovat kestoltaan 8 tuntia. Lisäksi koulutukseen sisältyy pienryhmätoimintaa ja yrityksesi toimintaa tukevia oppimistehtäviä.
Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto suoritetaan näyttötutkintona. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi, jossa huomioidaan oman vastuualueen työtehtävät. Tutkintosuoritukset kytketään omaan työhön.
Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksella, jolloin se on maksuton osallistujalle ja hänen työnantajalleen
Laajuus / kesto: 1 vuotta
Opiskelumaksu: 508 €

Voisit olla myös kiinnostunut näistä