Skip to content

Museoliitto

1.12.2010

Kulttuuriomaisuuden luettelointi käynnissä

Kulttuuriomaisuuden luettelointia valmistellaan vuosina 2010-2011 Museoviraston, Kansallisarkiston ja Kansalliskirjaston toimesta yhteistyössä Valtion taidemuseon kanssa.

Kulttuuriomaisuuden kohdeluettelo on tarkoitettu viranomaiskäyttöön ja se kattaa sekä rakennetun ympäristön, kirjastot, arkistot ja museot että muinaisjäännökset. Kohdeluetteloa voidaan soveltaa sekä siviili- että sotilasviranomaisten poikkeusoloja koskevassa varautumissuunnittelussa että normaaliolojen riskienhallinnassa. Tavoitteena on välittää jatkossa tietoa kohteiden omistajille mm. paloriskeihin varautumisesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti keväällä 2010 kulttuuriomaisuuden suojelun neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan tehtävänä on koordinoida kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyviä tehtäviä yli organisaatiorajojen sekä mm. vastata kulttuuriomaisuuden luetteloinnista.

Ministeriön lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuna Museovirasto, Kansalliskirjasto, Kansallisarkisto, Valtion taidemuseo, sisäasiainministeriö, ulkoasianministeriö, puolustusministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry, Pääesikunta, ympäristöministeriö, Kirkkohallitus, ortodoksinen kirkollishallitus, ICOM Suomen komitea ry sekä ICOMOS Suomen osasto ry.

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. edistää kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyviä kansallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä, tehdä esityksiä ja kehittää kulttuuriomaisuuden suojelua koskevaa tiedottamista, koulutusta, tutkimusta sekä muuta yhteistoimintaa eri tahojen kanssa ja edistää kulttuuriomaisuuden suojeluun liittyvien kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täytäntöönpanoa.

Lisätietoja luettelointihankkeesta:
– projektipäällikkö Minna Pesu, puh. 09 4050 9474 minna.pesu@nba.fi

Lisätietietoja neuvottelukunnasta:
– neuvottelukunnan puheen johtaja, neuvotteleva virkamies Hannele Seitsonen, puh. 09 160 77 77070 hannele.seitsonen@minedu.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä