Skip to content

Museoliitto

14.2.2014

Kulttuuriorganisaatiot kriittisiä kannustavuusmittaristolle

Noin 100 museon, teatterin ja orkesterin edustajaa kokoontui opetus- ja kulttuuriministeriöön 12.2.2014 kuulemistilaisuuteen, jossa OKM valtiosihteeri Jarmo Lindénin johdolla halusi palautetta tekeillä olevasta valtionosuusuudistuksesta. Kulttuuriorganisaatiot olivat tyytyväisiä valmistelun avoimuuteen, mutta valmistelun tulosta arvioitiin erittäin kriittisesti.

Valtionosuusuudistus ja siihen liittyvä kannustavuusmittaristo todettiin useissa puheenvuoroissa toimimattomaksi. Päällimmäisiksi nousivat näkemykset siitä, että mittaristo ei huomioi organisaatioiden erilaisia lähtökohtia ja sisältöjen laatua, sattuma vaikuttaa tulokseen ja kannustinpalkkiot eivät kohdennu oikeudenmukaisesti.

Mittareiden ristiriitaisuus aiheuttaa sen, että kannustavuuden suunta ei ole selvä. Ristiriitaa aiheuttaa myös se, että organisaatiot ovat tulkinneet ohjeista huolimatta kysymykset eri tavalla. Lisäksi kannustavuusmittariston käyttöönottamisen aikataulua pidettiin epärealistisena.

Ilmoituksensa mukaan ministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua saamansa palautteen perusteella yhteistyössä kulttuurialan järjestöjen kanssa. Valtionosuusuudistus edellyttää lainmuutosta, josta on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle ennen juhannusta. Valtionosuuksiin uudistus vaikuttaisi ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Lisätietoja uudistuksesta ja Suomen museoliiton kannanotoista: pääsihteeri Kimmo Levä, puh. 040 1662816 tai kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä