Skip to content

Museoliitto

19.10.2012

Luova talous ja kulttuuri uudistumisen ytimessä

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän 16.10.2012 julkaisema raportti arvioi luovan osaamisen kasvavaa merkitystä kasvulle ja elinkeinorakenteen uudistumiselle. Työryhmä esittää lukuisia toimenpide-ehdotuksia, jotka koskevat aineettomia oikeuksia, osaamisen kehittämistä ja luovan alan julkisia yrityspalveluita.

Luovat alat tuottavat osaamista ja palveluja, joissa luovuudella on keskeinen rooli. Näiden alojen palvelujen ja tuotteiden hyödyntämisestä on tullut merkittävä kilpailutekijä ja kasvun lähde myös muille toimialoille. Luovan osaamisen merkitys korostuu talouden murroksessa, jota leimaavat digitalisoituminen ja yritysten monipuolinen keskinäinen verkottuminen.

Työryhmä arvioi, että aineettomien oikeuksiin liittyy mittavia tuotto- ja kasvumahdollisuuksia, joita ei ole kyetty riittävästi tunnistamaan eikä hyödyntämään. Tavoitteena tulisi olla, että Suomesta kehittyy aineettomaan omaisuuteen sijoittamiselle ja siihen perustuvalle liiketoiminnalle vakaa, kannustava ja kansainvälisesti kilpailukyinen toimintaympäristö.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä laadittu muistio ’Luovuudesta kasvua ja uudistusta’ on luettavissa TEM:n verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.tem.fi/julkaisut?C=98033&xmid=4885

Voisit olla myös kiinnostunut näistä