Skip to content

Museoliitto

11.11.2015

Maahanmuutto ja kulttuurin monimuotoisuuden huomioiminen museotyössä

Saksan museoliitto on julkaissut ohjenuoran kulttuurisen monimuotoisuuden ja maahan muuttamisen huomioimisesta museotyössä.

Vuonna 2014 Saksan liittotasavallassa asui 15 milj. henkilöä, joilla oli siirtolaistausta. Määrä on lähes viidesosa liittotasavallan kokonaisväestöstä. 1950-luvulta lähtien Saksaan muutti työn perässä vierastyöläisiä, ’Gastarbeiter’. Heistä monet asuvat yhä edelleen Saksassa.

Kulttuurinen moninaisuus tulee huomioida myös museotyössä. Museon kokoelmia tulee tarkastella uudesta näkökulmasta. Uudelleen tarkastelun ja tutkimisen rinnalla on tärkeää kokoelmien aktiivinen kartuttaminen huomioimalla muuttoliikkeen -ja kulttuurin monimuotoisuuden vaikutukset. Maahanmuuton historian kartuttamisessa kannatta tehdä yhteistyötä virastojen, ministeriöiden, kaupunki- ja maakunta-arkistojen kanssa. Kartuttamiselle otollisia ovat myös kansainväliset viikot, vuosipäivät, uskonnolliset juhlat, perhe, musiikki ym. Aineiston keruussa voi edetä kaupunginosittain tekemällä haastatteluja, keräämällä valokuvia ja esineitä.

Kiinnostuksen herättäminen: Kulttuurinen moninaisuus ohjenuorana:

Millaisia liitäntäkohteita ovat näyttelyt ja kokoelmat?

Mitä tapahtumia kehitetään (opastus, työpaja jne.)?

Mitkä objektit perusnäyttelyssä sivuavat maahanmuuttoa?

Näyttelyn toteutuksessa tulisi ottaa huomioon:

Kuinka monivivahteinen ja toisenlainen tulkinta muotoillaan?

Kuinka tavoitetaan objektien asiayhteys?

Millainen on yksilöllisten objektien, henkilökohtaisen historian ja yleisen historian suhde?

Koskettavatko valitut esineet ja taide-esitykset kulttuurisia tai uskonnollisia tabuja? Ovatko ne toivottuja?

Millä kielellä / kielillä esitetään tekstit, media ja opastusaineisto?

Museaalisella työalueella: kokoelmat ja näyttelyt teema-alueella maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus yhteen sovitettuna on ehdottomasti vaikutusta, joka avautuu ennemmin tai myöhemmin yhteiskuntaan ja voi tavoittaa uusia kävijöitä. Monimuotoisuus pitää sisällään kunnioituksen erilaisuuteen kuten kulttuurinen ja etninen tausta, uskonnot ja elintavat.

Linkki verkkojulkaisuun: http://www.museumsbund.de/fileadmin/geschaefts/dokumente/Leitfaeden_und_anderes/Leitfaden_KulturelleVielfalt.pdf

Voisit olla myös kiinnostunut näistä