Skip to content

Museoliitto

7.10.2011

Millä kompensoida museotoimen budjettileikkaukset?

Valtion vuoden 2012 budjetissa museoiden valtionosuuksiin esitetään 5 miljoonan euron säästöjä. Rajut leikkaukset uhkaavat jopa sulkea museoita.

Talousarvioesityksessä museoiden, teattereiden ja orkesterien rahoitusta leikataan reippaalla kädellä vuonna 2012. Museoiden valtionosuuksiin esitetään budjettivaroja 17,7 miljoonaa euroa, jossa on 5 miljoonan euron säästö. Menosäästöjen toteuttamiseksi alennetaan valtionosuuden laskentaperusteena olevia yksikköhintoja vuosiksi 2012-2015.

Miten leikkaukset tulevat näkymään museoiden toiminnassa?

– Vaikutukset selviävät lopullisesti, kun tiedetään paljonko museoiden omistajat (pääosin kunnat) tulevat kompensoimaan leikkauksia lisäämällä omaa osuuttaan, vastaa Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

– Kuntatalouden näkymät tarvittaviin kompensaatioihin eivät kuitenkaan ole parhaat mahdolliset. Tämän vuoksi museoiden on varauduttava palvelumaksujensa korottamiseen. Toteutuessaan korotukset hidastavat tai katkaisevat kehityksen, jolla museoiden saavutettavuutta on parannettu muun muassa ilmaisilla sisäänpääsyillä. Tämä on harmillista varsinkin, kun päinvastainen kehitys on ollut ministeri Arhinmäen julkisuudessa ilmaisema tavoite, Kimmo Levä muistuttaa.

Jos edellä mainitut kompensoivat toimenpiteet eivät auta, museoiden on leikattava kulujaan. Mistä sitten voidaan leikata? Museoiden toimintamenoista noin 80 % on palkka- ja kiinteistökuluja, joten ainoastaan niihin kohdennetuilla säästötoimenpiteillä on todellisia vaikutuksia. Ensimmäisenä tarkastelun alle otetaan projektit ja niihin liittyvät määräaikaiset työsuhteet. Tämän jälkeen tarkastellaan, onko kiinteistöjen ylläpitomenoja mahdollista vähentää.

– Pienten museoiden osalta säästötoimenpiteiden löytäminen toimintaa rationalisoimalla on useimmiten mahdotonta, joten niiden osalta leikkauskeskustelu automaattisesti merkitsee myös keskustelua museon olemassaolosta, Levä toteaa.

– Nyt esitetyt leikkaukset osuvat pitkänjänteisten tavoitteiden osalta huonoon saumaan, huomauttaa Suomen museoliiton hallituksen puheenjohtaja Pirjo Ala-Kapee.

– Luova talous ja luovat toimialat, joihin museot mitä suuremmissa määrin kuuluvat, näyttäytyvät tulevaisuudessa entistä tärkeimpinä työllistäjinä ja Suomen talouden pyörittäjinä. Viiden miljoonan euron leikkaukset eivät vielä katkaise kehitystä, jossa museoilla voi olla yhteisölleen myös taloudellista merkitystä, mutta jos tämä on tulevan kehityksen alku, näkyvissä olevat mahdollisuudet jäävät sekä museoilta että koko Suomelta hyödyntämättä, Ala-Kapee jatkaa.

Esitetyt valtionosuusleikkaukset ovat vuoden 2011 tasosta noin 6 %. Kustannustason nousun vuoksi erityisesti kiinteistöpuolella vaikutukset lähestyvät kriittisenä pidettyä 10 % rajaa. Säästötoimenpiteiden ollessa näinkin rajuja, ei puhuta enää toimintojen tehostamisesta vaan museotyön karsimisesta.

Lisätietoja:
pääsihteeri Kimmo Levä
Suomen Museoliitto
p. 09 5841 1730, 040 166 2816
kimmo.leva@museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä