Skip to content

Museoliitto

30.1.2008

Muistutus: Myytti-avustukset haettavana

Opetusministeriö on julistanut haettavaksi Myytti-avustukset, joilla tuetaan museoiden kokoelmatietojen saattamista sähköiseen muotoon. Hakuaika päättyy 29.2.2008. Avustuksia voivat saada vain valtionosuuden piirissä olevat museot.

Avustuksia myönnetään kokoelmien luettelointitietojen ja tietoaineistojen digitointiin, kokoelmien ja tietoaineistojen digitaaliseen kuvaamiseen sekä kuvakokoelmien digitointiin. Avustusta myönnetään päätoimisen projektihenkilön palkkakustannuksiin enintään 1 050 euroa kuukaudessa. 

Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että museo noudattaa museoalalla yleisesti hyväksyttyjä standardeja ja sillä on käytössä  kokoelmanhallintajärjestelmä, joka on yhteensopiva keskeisten kansallisten hakujärjestelmien kanssa. Avustuksia myönnettäessä asetetaan etusijalle hakemukset, jotka perustuvat museon aineistojen suunnitelmalliseen digitointiin (aineistojen digitoinnin priorisointi ja sen perusteet).

Hakuohjeet on julkaistu opetusministeriön www-sivuilla (www.minedu.fi) josta voi myös tulostaa hakulomakkeen. Hakemus tulee toimittaa opetusministeriöön viimeistään 29.2.2008 (postileiman päiväys riittää), osoitteeseen Opetusministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Lisätietoja:
Minna Karvonen, puh. (09) 1607 7424; Päivi Salonen, puh. (09) 1607 7431, etunimi.sukunimi@minedu.fi; Vesa Hongisto, puh. (09) 4050 9303, vesa.hongisto@nba.fi

Lähde:
Opetusministeriö

Opetusministeriö/Myytti-avustus

Voisit olla myös kiinnostunut näistä