Skip to content

Museoliitto

5.3.2007

Museoalan kulttuurivientistrategia

Kulttuuriministeri Tanja Saarela asetti 28.10.2005 poikkihallinnollisen kulttuuriviennin kehittämistyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella yleinen kulttuuriviennin kehittämisohjelma. Tavoitteena oli työryhmän osapuolten yhteistyön avulla tukea kulttuuriviennin kehittymistä tasa-arvoiseksi vientialaksi muiden vientialojen joukkoon ja siten edistää toimialan työpaikkojen lisääntymistä ja liiketoiminnan ja -vaihdon vahvistumista. Työryhmä luovutti ohjelmansa 1.3.2007.

Suomen museoliitto kutsuttiin työrymän työhön syksyllä 2006 laatimaan museoalan vientistrategiaa. Strategian tarkasteluaikajänne on vuodesta 2007 vuoteen 2012. Museoalan vientistrategiassa on painottunut ensisijaisesti suomalaisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön sekä siihen liittyvän osaamisen tunnetuksi tekeminen kansainvälisesti. Suomalaiset museot ovat merkittävässä määrin kunnallisessa omistuksessa. Kunnallinen omistajaohjaus valtion resurssiohjauksen ohella on keskeisessä asemassa museoiden vientitoiminnan kehittämisessä.

Museoalan viennin visio 2012

  • Museonäyttelyiden merkitys ja volyymi on vahvistunut. Kärkimuseoiden tuottamien näyttelyiden volyymi on kaksinkertaistunut. Kansainvälisesti esillä olevat näyttelyt ovat osaltaan vahvistaneet ja lisänneet kiinnostusta Suomea kohtaan sekä kulttuurimatkailun että osaavan työvoiman sijoittumisen näkökulmasta.
  • Suomalaiset museoalan asiantuntijat ovat haluttuja yhteistyökumppaneita ja luennoitsijoita. Museoalan osaamisen vienti on vahvistunut lähialueilla ja laajentunut muualle Eurooppaan ja Aasiaan.
  • Museoalalla on toimivat rakenteet ja yhteistyöverkostot, jotka tukevat kokoelmien kansainvälistä näkyvyyttä sekä suomalaisen osaamisen vientiä ulkomaille ja osallistumista kansainväliseen museoalan yhteistyöhön.
  • Kunnallispoliittisessa päätöksenteossa tunnistetaan kansainvälistymisen merkitys alueiden vetovoiman ja innovaatiokyvyn vahvistamisessa.

Lue lisää

Opetusministeriö, kulttuurivienti -sivusto

Voisit olla myös kiinnostunut näistä