Skip to content

Museoliitto

29.10.2013

Museoiden säästöt Iso-Britanniassa kohdistuneet erityisesti lapsiin ja saavutettavuuteen

Museums Journal -lehden lokakuun 2013 numerossa käsitellään tutkimusta, jossa on selvitetty museoihin kohdistuneiden säästöjen vaikutusta museoihin. Vaikka Iso-Britannian taloustilanne on viime aikoina kehittynyt ainakin lievästi positiiviseen suuntaan, museoiden talous ei ole kohentunut samassa tahdissa. Viime vuosien taloustilanne on vaikuttunut erityisesti museoiden pedagogiseen toimintaan ja saavutettavuuteen.

Hyvä uutinen on se, että suurimmat vähennykset museoiden taloudessa tapahtuivat vuonna 2011 ja sen jälkeen on selvitty pienemmillä säästöillä. Nyt museoissa on aiempaa enemmän positiivista suhtautumista talouden kehittymiseen ja 40 % museoista uskoo parantavansa palvelujaan vuoteen 2011 verrattuna.

Vaikka henkilökuntaan kohdistuneet vähennykset ovat pienentyneet vuosina 2012 ja 2013, säästöt tuntuvat edelleen museoiden henkilökunnassa. Henkilökunnan vähentyessä useassa museossa vapaaehtoistyöntekijöiden ja harjoittelijoiden määrä on lisääntynyt merkittävästi. Tutkimuksessa arvellaankin, että museoammattilaisia on korvattu ilmaisilla tai hyvin edullisilla vapaaehtoisilla. Myös sijaisuuksia on jätetty täyttämättä.

Noin neljäsosa museoista ilmoittaa vähentäneensä vaihtuvien näyttelyiden määrä, 28 % museoista on vähentänyt maksuttomia tapahtumia ja 11 % on pienentänyt avoinnaolotunteja. Joitakin kohteita on suljettu talvikaudeksi. Useassa museossa on tuotu esiin huoli museoiden saavutettavuudesta, joka heikkenee yllä mainituilla toimenpiteillä.

Tutkimuksessa tuodaan esille, että 31 % vastanneista ilmoittaa kouluryhmien museovierailujen vähentyneen. Lasten museovierailut englantilaisisssa museoissa ovat vähentyneet lähes 10 % vuosina 2009-2010. Joissakin museoissa lapsiin suunnattuja resursseja on suunnattu muualle, jotta kokonaiskävijämäärät eivät putoaisi merkittävästi. Museums Association on erittäin huolestunut tilanteesta, joka ei ole linjassa museopedagogiikkaan ja tulevaisuuden museovieraisiin tehtyjen panostusten kanssa.

Vuosittain toteutettavaan museoiden taloudellista tilannetta kartoittavaan kyselytutkimukseen osallistui 124 museota Iso-Britanniassa.

Lähteet:
Cuts: How long can we keep holding on?
, Museums Journal, October 2013.
Museums have their work cut out, Museums Journal, October 2013.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä