Skip to content

Museoliitto

26.10.2007

Museoiden valtionosuudet ensi vuodelle jaettu

Henkilötyövuoden yksikköhinta nousee opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistamisen myötä. Uusia museoita ei otettu valtionosuuden piiriin.

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on vahvistanut museoiden valtionosuuden yksikköhinnan ja henkilötyövuosimäärät vuodelle 2008. Museoiden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2008 on yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2007 verrattuna on liki 6 miljoonaa euroa.

Lisähenkilötyövuosia ei ensi vuodelle myönnetty, vaan henkilötyövuosimäärä 1 158 säilyy samana kuin vuonna 2007. Henkilötyövuoden yksikköhinta on kuitenkin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistamisen myötä noussut 37 584 eurosta 48 209 euroon henkilötyövuotta kohden.

Vuonna 2008 valtionosuuden piirissä on 133 museota. Uusia museoita ei otettu valtionosuuden piiriin.

Museoita koskevat päätökset edellyttävät, että eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden talousarvioesityksen.

Lisätietoja valtionosuukista antaa opetusministeriön ylitarkastaja Päivi Salonen, puh. (09) 1607 7431.

Lähde: OPM-Tiedote 26.10.2007

Voisit olla myös kiinnostunut näistä