Skip to content

Museoliitto

8.4.2020

Museoilla on jo kiire kriisirahoitukselle

Suomen museoliitto on tyytyväinen, että valtioneuvoston 8.4.2020 esittelemässä lisätalousarviossa on huomattava kriisirahoitus kulttuurialalle. Sen tarve museoalalle on valtava. Suomen museoliitto vetoaa valtion ja kunnan päättäjiin sekä muiden museo-organisaatioiden omistajiin, että odotettu lisärahoitus kohdentuu täysimääräisenä museoille. Siten mahdollistetaan kokoelmatyöhön ja kulttuuriperinnön suojaamiseen liittyvien toimintojen jatkuminen sekä valmistautuminen museoiden näyttelyrakennusten avautumiseen. 

Museot ovat koronakriisin seurauksena ajautumassa yhä vakavampiin taloudellisiin ja toiminnallisiin ongelmiin. Pääsylippu, museokauppa ja muiden palvelutulojen loppuminen on aiheuttamassa vakavia kassakriisejä säätiöiden ja yhdistysten ylläpitämille yksityisille museoille. Lisärahoituksella on kiire. Ilman merkittävää tukea monen museon toiminta on vaarassa keskeytyä tai jopa loppua, erityisesti jos valtioneuvosto päättää jatkaa museoiden sulkuaikaa kesäsesongin yli. On myös tärkeää, että osana museoille suunnattua tukipakettia museorakennusten omistajat luopuvat valtioneuvoston suositusten mukaisesti museokiinteistöjen vuokrista kriisin ajaksi.

Julkisten yhteisöjen omistamilla museoilla ei ole välitöntä kassakriisiä, mutta nopeasti heikentyvän taloustilanteen seurauksena toimintaa on jo nyt ajettu merkittävästi alas joissain kunnissa ja kaupungeissa  – jopa siten, että koko museon henkilökunta on lomautettu kerralla. Tämän seurauksena museoiden kokoelmien säilyminen on vaarantunut ja kulttuuriympäristön suojeluun liittyvä viranomaistyö on keskeytynyt. Museoiden toiminnan keskeytyminen kokonaan merkitsee museotoiminnan ylläpitämiseen ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen myönnetyn valtionosuusrahoituksen käyttötarkoituksen muuttumista. 

Suomen museoliitto muistuttaa, että koronakriisin seurauksena päätetty museorakennusten sulkeminen vaikuttaa suoraan ainoastaan museoiden näyttelyihin liittyviin asiakaspalvelutehtäviin. Näihin tehtäviin Museoliiton tekemän selvityksen mukaan käytetään normaalioloissa noin 30 % työajasta. Tässäkin osuudessa on tehtäviä, joiden jatkuminen on myös kriisin aikana tärkeää, jotta rajoitusten purkauduttua museoiden toiminta normalisoituu mahdollisimman nopeasti ja ihmiset pääsevät jälleen vierailemaan museoissa ja saamaan arkeensa myönteisiä elämyksiä taiteen ja kulttuurihistorian parissa. 

Koronakriisi on myös osoittanut museopalveluiden digitaalisten ja tietoverkon kautta toteutuvan saavutettavuuden tärkeyden. Museoiden digitaalisten palvelujen edistäminen on keskeistä kriisin aikana, mutta myös sen jälkeisinä vuosina, kun museoiden käyttö palaa jo vuosikymmenen jatkuneelle kasvu-uralla.

Suomen museoliitto ry

Pekka Sauri
Puheenjohtaja          

Kimmo Levä
Pääsihteeri

Lisätietoja:


Kimmo Levä
Pääsihteeri
puh. 040 166 2816
sähköposti: kimmo.leva@museoliitto.fi                                                                                                                                   
                                                                                         

Voisit olla myös kiinnostunut näistä