Skip to content

Museoliitto

5.10.2018

Museokauppaa kehitetään Arkkitehtuurimuseossa, Tekniikan museossa ja Vapriikissa

Euro enemmän -hanke tukee museoita museokauppojen kehittämisessä. Hankkeen pilottimuseoiksi on valittu Arkkitehtuurimuseo, Tekniikan museo ja Vapriikki. Näissä kolmessa museossa testataan valmistelussa olevan museokauppakonseptin eri elementtejä touko-syyskuun 2019 välisenä aikana.

Pilotoinnissa haetaan toimivia malleja koko museoalalle

Museoissa testattavan museokauppakonseptin näkökulmat vaihtelevat museoiden omien lähtökohtien ja hankkeessa tunnistettujen ja määriteltyjen kehittämisalueiden mukaan. Pilotoitavia asioita ovat muun muassa museokaupan tuotevalikoiman rakentaminen, kaupan suunnittelu ja esillepano sekä markkinointi. Lisäksi voidaan kiinnittää huomiota esimerkiksi museokaupasta vastaavien työntekijöiden myyntikoulutukseen.

Yhteistyö Arkkitehtuurimuseon, Tekniikan museon ja Vapriikin kanssa alkaa lokakuussa 2018, jolloin kunkin museon kanssa laaditaan erilliset projektisuunnitelmat ja aikataulut. Jokaisessa kohteessa pilotoitavia elementtejä testataan hieman eri näkökulmasta, jotta tuloksia voidaan arvioida ja hyödyntää pilotointijaksojen jälkeen museoissa laajemmin. Pilotoinnista vastaa Suomen museoliitto ja kaupan asiantuntemuksesta Simigroup Oy.

Hae mukaan Euro enemmän -hankkeen taidemuseopilotiksi

Hankkeessa etsitään edelleen ainakin yhtä, erityisesti taidemuseon, museokauppaa mukaan vuonna 2019 toteutettavaan pilotointiin. Mukaan toivotaan kävijämäärältään keskikokoista tai suurempaa museota. Ilmoita kiinnostuksestasi Suomen museoliiton Janne Tieliselle, janne.tielinen@museoliitto.fi.

Euro enemmän -hanke on Suomen museoliiton, Museokortin ja Museoviraston yhteistyössä toteuttama kehittämishanke. Se on kaikille museoille avoin ja sen tavoitteena on, että keskimääräinen museokaupan myynti nousee 1 eurolla kävijää kohden vuoteen 2022 mennessä. Tämä tarkoittaa on noin 7 miljoonan euron lisätuloa museoille. Tavoitteet saavutetaan järjestämällä koulutusta, tilaisuuksia ja jakamalla tietoa sekä tuottamalla erilaisia työkaluja kaikille museoille museokauppatoiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:
Janne Tielinen
Projektisuunnittelija
janne.tielinen(a)museoliitto.fi
+358 44 430 0706

Voisit olla myös kiinnostunut näistä