Skip to content

Museoliitto

5.12.2023

Museokortti-järjestelmän sopimusehdot päivittyvät maksuprosenttiuudistuksen myötä 

Museokortti

Kuva Ella Karttunen

Museokortti-järjestelmän sopimusehdot uudistuvat 1.1.2024 alkaen. Uudet sopimusehdot tulevat voimaan automaattisesti.

Uudistuksen tavoitteena on vastata museokohteilta tulleeseen palautteeseen, parantaa Museokortti-tulojen ennustettavuutta ja tehdä tilitysprosessista entistä läpinäkyvämpi museoille. Uusiin sopimusehtoihin voi tutustua tarkemmin Museokortin sivuilla.

Muutos sopimusehdoissa koskee maksuprosentin muodostamiseen liittyvää käytäntöä. Ennen uudistusta maksuprosentti, jonka mukaan museoille maksetaan normaalikäynneistä korvaus, on laskettu ja ilmoitettu museoille aina laskutuskauden päättyessä toukokuussa, syyskuussa ja tammikuussa. Jatkossa maksuprosentti ilmoitetaan museoille ennakkoon vuoden kahdelle ensimmäiselle laskutuskaudelle (tammi-huhtikuu ja touko-elokuu) ja vuoden viimeisen laskutuskauden (syys-joulukuu) päättyessä lasketaan koko vuodelle tasausprosentti, jolla tasataan koko vuoden palautukset saman maksuprosentin mukaisiksi.

Prosentin suuruuteen vaikuttavat edelleen samat tekijät eli Museokortti-myynnistä kertynyt kokonaismyyntitulo (Museokortin verkkokauppa, museot, muut jälleenmyyjät), Museokortilla maksettujen käyntien määrä sekä käyntien normaali hinta, mutta 4 kk:n tarkasteluvälin sijaan jatkossa prosentti huomioi koko kalenterivuoden luvut.

Käytännössä sopimusehdoissa muuttuu alla oleva kirjaus kohdassa 6. Järjestelmän maksut ja tulot:

Vanha kirjaus (sopimusehdot päivätty 6.2.2020)

”Maksuprosentti ilmoitetaan museoille maksatuskausien päätyttyä eli tammikuussa, toukokuussa ja syyskuussa.”

Uusi kirjaus 1.1.2024 alkaen:

”Maksuprosenttina kevään (tammi-huhtikuu) ja kesän (touko-elokuu) maksatuskausilla käytetään ennakkoprosenttia. Kuluvan kalenterivuoden ennakkoprosentti ilmoitetaan museoille vuosittain edellisen vuoden marraskuussa. Syys-joulukuun maksatuskauden maksuprosenttina käytettävä tasausprosentti ilmoitetaan museoille maksatuskauden päätyttyä tammikuussa.”

Lokakuussa museoiden edustajille järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa kuultiin ja kerättiin kommentteja sekä palautetta esitettyyn muutokseen. Osallistujat antoivat uudistukselle vahvan tuen, jonka perusteella FMA Creations Oy:n hallitus teki päätöksen uudistuksen puolesta. 

Voisit olla myös kiinnostunut näistä