Skip to content

Museoliitto

16.12.2015

Museoliiton joulukirje kansanedustajille

Suomen museoliitto lähetti joulun alla kansanedustajille kirjeen, jossa kerrottiin museoiden taloudellisesta vaikuttavuudesta sekä historian ja kulttuurin merkityksestä näkymättömän pääoman tekijöinä. Samalla heille toimitettiin Museo-lehti 4/2015 ja I love Museums -heijastimet.

Helsinki 16.12.2015

Arvoisat kansanedustajat

Yritysten ja yhteisöjen taloudellinen arvo muodostuu näkyvästä pääomasta, joka näkyy tilinpäätösten taseissa rahana ja muuna rahaksi muutettavana omaisuutena. Toinen puoli taloudellista arvoa on ns. näkymätön pääoma, joka muodostuu mm. osaamisesta, rakenteista, yhteisökulttuurista ja maineesta sekä näihin rakentuvasta brändistä. Yhteisöjen ja yritysten todellisesta arvosta näkymätön pääoma on usein näkyvää suurempi.

Historia ja kulttuuri ovat näkymättömän pääoman keskeisimpiä tekijöitä. Niillä on kasvava merkitys yhteisöjen näkyvän pääoman rakentamisessa. Näin joulun aikana tämän näkymättömän arvon merkitys on helppo havaita.

Suomessa aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön sekä niihin liittyvien arvojen ylläpitäminen on museoiden keskeisimpiä tehtäviä. Museon päätehtävä ei ole generoida taloudellista hyötyä, mutta nykyisessä jälkiteollisessa ajassa museotoiminnan taloudellinen vaikuttavuus on tärkeä näkökulma. Museotoiminta on tässä viitekehyksessä ennen muuta investointi eikä kulu. Tämän on tiivistänyt hienolla tavalla rakennemuutoksessa menestyneen Manchesterin kaupunkia sijoituskohteena markkinoivan Midaksen pääjohtaja Tim Newns: ’Kulttuuriin sijoittaminen on aivan yhtä tärkeää kuin yritystoimintaankin. Hyvä kulttuuritarjonta houkuttelee kaupunkiin lahjakkuuksia. Ja pitäähän kaupungissa olla miellyttävä asua.’ (HS 13.11.2015).

Suomessa on kattava museotarjonta, ja museoiden merkitys alueilleen on huomattava. Opetus- ja kulttuuriministeriön juuri julkaisemassa selvityksessä todetaan, että jokainen museovieras jättää paikkakunnalle rahaa noin 50 euroa. Museot ovat Suomessa myös suosituimpien kulttuurikohteiden joukossa. YouGov Finland -tutkimuslaitoksen marraskuussa 2015 tekemän kyselytutkimuksen mukaan useampi kuin joka toinen suomalainen vierailee museoissa vuosittain. Käyttäjänäkymät ovat niin ikään positiiviset. Sekä toteutumat että ennusteet kertovat museoiden käytön lisääntyvän tulevaisuudessa.

Taloudesta ja museoiden tulevaisuuden näkymistä laajemminkin voi lukea liitteenä olevasta uusimmasta Museo-lehdestä. Lehden näyttelyliitteessä on ajankohtaista tietoa museoiden näyttelytarjonnasta, jota voihyödyntää virkistymiseen niin jouluisina juhlapyhinä kuin tulevan vuoden maakuntamatkoillakin. Mukana on myös I love Museums -heijastin, jonka myötä toivotamme Teille näkyvää ja valoisaa talvea.

Jouluisia lukuhetkiä ja historiallista uutta vuotta 2016 Suomen museoliiton ja sen jäsenmuseoiden puolesta toivottaen  

Kimmo Levä
pääsihteeri

Voisit olla myös kiinnostunut näistä