Skip to content

Museoliitto

15.6.2017

Museoliiton kesäkirje kansanedustajille

Suomen museoliitto lähetti kansanedustajille kesäkirjeen, jossa kerrottiin museoiden kasvaneista kävijämääristä ja pääsymaksutuloista. Kirjeen yhteydessä vastaanottajille toimitettiin Museo-lehti 2/2017.

Helsinki 16.6.2017

Arvoisat kansanedustajat

Suomen museoala on tällä hetkellä mukavassa nosteessa. Kansa on äänestänyt sekä jaloillaan että lompakollaan. Vuonna 2016 museoissa vierailut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna miljoonalla kävijällä eli lähes 20 %:lla. Kasvu on historiallisen suuri. Kasvaneet kävijämäärät näkyvät myönteisesti myös museoiden taloudessa. Pääsymaksutulo nousi suhteellisesti (35 %) jopa enemmän kuin kävijämäärä.

Museokäyntien kasvu ja sen mukana tullut pääsymaksutulojen kasvu tuli museoiden toiminnan kannalta erittäin tärkeään kohtaan. Vuosia jatkunut julkisen rahoituksen vähentyminen on jo vaikuttanut huomattavasti museoiden toimintaan, ja kasvava uhka on, että leikkaukset näkyvät entistä enemmän museoiden palveluissa. Nyt kävijätulon kasvu etenkin suurimmissa museoissa toi talouteen piristystä. Museoiden lisääntynyt yhteistyö erityisesti Museokortin yhteydessä antaa luvan odottaa, että olemme nousseet sekä kävijämäärien että maksutulon osalta uudelle tasolle ja toivottavasti pysyvälle kasvu-uralle.

Museoiden taloudellisen tulevaisuuden määrittää kuitenkin julkisen rahoituksen kehitys. Avustustyyppisen rahoituksen osuus museoiden taloudesta on 80 %. Tähän osuuteen on kohdentunut huomattavia leikkauksia vuodesta 2012 alkaen. Tämän kehityksen katkaiseminen on museoiden toiminnan ja museopalvelujen kasvavan käytön turvaamiseksi erittäin tärkeää.

Museoilla on kulttuurisektorin lisäksi alati kasvava määrä tehtäviä sosiaalisektorilta (mm. syrjäytymisvaarassa olevien ja senioriväestön aktivointi, maahanmuuttajien kotouttaminen), koulusektorilta (mm. uusi opetussuunnitelma nostaa museot keskeiseksi oppimisympäristöksi) ja elinkeinosektorilta (museoilla on keskeinen rooli matkailuelinkeinon kasvattamisessa).

Museoiden tehtävien ja rahoituksen vastaavuuden kannalta kasva ongelma on, että museoiden rahoitus tulee käytännössä kokonaan kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamiseen tarkoitetuista varoista. Kestävän kehityksen näkökulmasta keskeinen tavoite on, että museoiden julkisten tehtävien monipuolistuminen näkyy myös museoiden julkisen rahoituksen monipuolistumisessa.

Kesällä suomalainen museotarjonta on parhaimmillaan. Kesä on myös parasta aikaa monipuolistaa museomakuaan ja saada uusia elämyksiä kohteissa, joissa vierailuun työkeskeisemmät vuodenajat eivät aina anna mahdollisuuksia. Hyviä vinkkejä löytyy tämän kirjeen liitteenä olevasta uudistuneesta Museo-lehdestä. Suomalaiset museot ovat myös monipuolisella tarjonnalla juhlistamassa itsenäisyytemme juhlavuotta. Kesällä tämäkin tarjonta on runsaimmillaan. Museoiden juhlatarjontaan voi kätevimmin tutustua osoitteessa www.museo100.fi.

Mukavaa, rentouttavaa ja historiallisen juhlavaa kesää 2017 toivottaen,

Kimmo Levä
pääsihteeri

Voisit olla myös kiinnostunut näistä