Skip to content

Museoliitto

24.3.2015

Museoliiton uusi verkkojulkaisu johdattaa merkitysanalyysin käyttöön

Verkkojulkaisu antaa avaimia merkitysanalyysin hyödyntämiseen ja kertoo esimerkein, miten museot voivat parantaa kokoelmiensa käytettävyyttä.

Merkitysanalyysi on museo-objektien ja -kokoelmien museoarvon ja merkitysten määrittelyyn tarkoitettu menetelmä. Yhteisöllisyyttä, tutkimuksellisuutta ja tulkinnallisuutta korostavaa merkitysanalyysia voi kuitenkin soveltaa erilaisten kulttuurin ilmausten tarkasteluun myös museoiden ulkopuolella.

Merkitysten määrittelyn avulla museot voivat entistä paremmin tallentaa, hallinnoida, hoitaa ja hyödyntää kokoelmiaan sekä tuoda esiin niiden sisältämiä koko yhteiskuntaa koskettavia näkökulmia. Menetelmä auttaa museoita kohdentamaan resurssejaan ja tekemään museotyötään dynaamisemmin sekä parantaa merkittävästi kokoelmien käytettävyyttä ja hyödynnettävyyttä.

Merkitysanalyysimenetelmä on Suomen Metsämuseo Luston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun konservoinnin koulutusohjelman yhteistyötä. Se pohjautuu vastaaviin kansainvälisiin analyysimenetelmiin, mutta on tehty suomalaisten museoiden tarpeita ja resursseja ajatellen. Merkitysanalyysimenetelmä on rahoitettu Museoviraston innovatiivisena hankkeena 2014.

Häyhä, Heikki, Jantunen, Sari & Paaskoski, Leena. Merkitysanalyysimenetelmä. Suomen museoliiton julkaisuja 64. Suomen museoliitto 2015.

Tututustu verkkojulkaisuun joko selattavana verkkoversiona tai pdf-tiedostona:
http://www.museoliitto.fi/merkitysanalyysimenetelma

Merkitysanalyysi lyhyesti:
https://www.powtoon.com/show/fKYV4FC9Ygw/tama-on-merkitysanalyysi/

Lisätietoja:

intendentti Leena Paaskoski, leena.paaskoski(a)lusto.fi, p. 050 3669552, Lusto – Suomen Metsämuseo
amanuenssi Sari Jantunen, sari.jantunen(a)lusto.fi, p. 044 0345103, Lusto – Suomen Metsämuseo
lehtori Heikki Häyhä, heikki.hayha(a)metropolia.fi, p. 050 5830030, Metropolia

Voisit olla myös kiinnostunut näistä