Skip to content

Museoliitto

19.4.2024

Museot kehysriihessä: Epävarmuus leikkauksista jatkuu

Kuva Katariina Salmi

Museoiden valtionosuuksiin ja -avustuksiin liittyvä epävarmuus jatkuu, sillä opetus- ja kulttuuriministeriön alalla leikkausten kohdentumisesta ei vielä ole tietoa.

Museoiden rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset jäivät edelleen auki hallituksen kehysriihessä. Valtiovarainministeriön esityksessä museoiden ja esittävän taiteen valtionosuuksiin esitettiin 3,3 miljoonan euron vähennystä vuodelle 2025. Kehysriihen aineistosta ei ilmene, toteutuvatko VOS-leikkaukset.

OKM:n johdosta saadun tiedon mukaan säästöjä ei ole vielä kohdennettu. Myös OKM:n kansaliapäällikkö Anita Lehikoinen kertoo HS:lle, että säästöjen kohdistuminen vuoden 2025 rahoitukseen varmistuu budjettiriiheen mennessä. Budjettiriihi pidetään tänä vuonna syyskuun alussa.

Museoiden rahoitusta voivat laskea myös valtionavustusten leikkaukset. Museovirasto jakaa valtionavustuksia mm. ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin ja paikallismuseoiden hankkeisiin. OKM:sta tuetaan mm. digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuta ja säilyttämistä sekä kulttuuritilojen korjaamista ja perustamista. Näiden ja muiden kulttuuriperintötyöhön tarkoitettujen avustusten jatkumisesta ei vielä ole tietoa.

Kehysriihessä päätettiin aikaistaa hallitusohjelmassa linjattuja taide- ja kulttuurialan leikkauksia. Hallitusohjelmassa sovittiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksia leikataan korkeintaan 125 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Summa koskee ministeriön koko hallinnonalaa. Kehysriihessä päätettiin 25 miljoonan euron lisäleikkauksesta OKM:n alalla. Ensi vuonna valtionavustukset pienenevät 75 miljoonaa euroa. Vuodesta 2026 alkaen leikkaukset ovat 150 miljoonaa euroa.

Museoihin vaikuttavat myös mm. seuraavat kehysriihen päätökset:

• Valtionavustuslain uudistaminen alkaa vielä tämän vuoden aikana. Muutoksen tavoitteena on painottaa yleisavustuksia hankeavustusten sijaan.

• Business Finland vahvistaa rahoitusta tutkimustulosten ja tutkimuspohjaisten innovaatioiden kaupallistamisen vauhdittamiseksi. Rahoituksella edistetään myös luovien alojen T&K-intensiteetin lisäämistä, sekä taiteen ja kulttuurin aloilta syntyvien, tutkimuspohjaisten innovaatioiden kaupallistamista.

• Lahjoitusvähennys laajennetaan lahjoituksiin nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja tietyt ehdot täyttäville lapsijärjestöille vuodesta 2026 alkaen.

Museoliitto jatkaa museoiden julkisen rahoituksen puolustamista. Tärkeä tavoitteemme on, että etenkin museoiden VOS-rahoitus säästyisi leikkauksilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä