Skip to content

Museoliitto

3.12.2012

Museotulevaisuus P.S.-blogin sarjana – tule mukaan keskustelemaan!

Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä kirjoittaa joulu-tammikuussa P.S.-blogiin museoiden tulevaisuutta käsittelevän juttusarjan. Blogitekstejä julkaistaan muutaman päivän välein 4.12. alkaen. Tule mukaan keskustelemaan museoiden tulevaisuudesta!

Strategiateoreetikkojen mukaan organisaatiot voivat rakentaa päätökset tulevaisuudestaan joko rationaalisen, kompleksisen tai postmodernin maailmankuvan varaan. Rationaalinen maailmankuva rakentuu tutkimusten, selvitysten ja tulevaisuuden gurujen näkemysten yhteenvetona. Kompleksinen maailmankuva rakentuu yhteenvetona, jonka esitetyt faktat ja niiden kyseenalaistaminen saavat aikaan. Postmoderni maailmankuva on jatkuvasti muuttuva ja rakentuu keskusteluista, joita käydään organisaatioiden kulkiessa kohti visiotaan.

Kimmo Levä on osallistunut marraskuun aikana kahteen kansainväliseen konferenssiin, joissa on pohdittu museoiden tulevaisuutta: Euroopan museoliittojen neuvosto (NEMO) kokoontui Dublinissa 1.-4.11.2012 ja ICOMin museoiden johtamisen kehittämiseen keskittyvä INTERCOM-komitea Sydneyssä 26.-30.11.2012. Konferenssit ovat antaneet runsaasti aiheita rationaalisen maailmankuvan rakentamiseen museoiden tulevaisuudesta. Se tuskin on oikea, mutta hyvä lähtökohta oletettavasti vähemmän väärien kompleksisten ja postmodernien museomaailmankuvien rakentamiseen.

P.S.-blogissa julkaistaan seminaareissa käsiteltyihin teemoihin pohjautuva kahdeksanosainen sarja teemalla ’Museotulevaisuus’. Tavoitteena on kirjoitusten aikaansaaman keskustelun tuloksena rakentaa paras mahdollinen kuva suomalaisten museoiden lähivuosien toimintaympäristön tärkeimmistä asioista.

Kirjoitusten aiheet ja julkaisupäivät:

  • Sama kaiku on askelten, 4.12.2012
  • 1900- ja 2000-lukujen museot, 7.12.2012
  • Valitsevilla museoilla ei ole valitettava tulevaisuus, 11.12.2012
  • Hyvin suunniteltu jää kokonaan tekemättä, 13.12.2012
  • Kulttuurilla erottaudutaan,18.12.2012
  • Ikäongelmia, 20.12.2012
  • Reaktiivista, preaktiivista ja proaktiivista kokoelmatyötä, 2.1.2013
  • Oppimisen vallankumous, 4.1.2013

Osallistu keskusteluun, kommentoi, kritisoi sekä tuo oma tietosi ja näkemyksesi P.S.-blogin keskusteluun joulukuun ja tammikuun aikana! Yhdessä saamme muodostettua kuvan siitä, mitkä ovat museoidemme tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Samalla selvitämme, mitä meidän pitäisi tulevaisuuden suhteen tehdä ensi viikolla tai esimerkiksi viimeistään helmikuussa 2013.

P.S.-blogi on osoitteessa: http://museoliitto.blogspot.fi

Lisätietoja: pääsihteeri Kimmo Levä, kimmo.leva(a)museoliitto.fi, puh. 040 166 2816

Voisit olla myös kiinnostunut näistä