Skip to content

Museoliitto

10.12.2010

Museoviraston organisaatio uudistuu

Museovirastossa siirrytään 1.1.2011 lukien uuteen organisaatioon. Uusi organisaatio on prosessiorganisaatio, joka on suunniteltu viraston strategian pohjalta, tuottavuus- ja tehokkuusnäkökulmat huomioiden.

Uudessa organisaatiossa on viisi ydinprosessia: Kulttuuriympäristön suojelu, Arkisto- ja tietopalvelut, Kulttuuriympäristön hoito, Museoalan kehittäminen ja Suomen kansallismuseo. Tukiprosessit ovat hallintopalvelut, talouspalvelut sekä viestintä- ja markkinointipalvelut. Organisaatiorakenteesta irrallisena ovat vielä arkeologiset kenttäpalvelut, joiden organisointi on toistaiseksi ratkaisematta.

Henkilöstön määrä säilyy uudessa organisaatiossa ennallaan. Tehtävät ryhmitellään uudelleen prosessien strategisten painotusten perusteella ja toimenkuvat tarkistetaan. Organisaation miehitys tapahtuu viraston sisäisen haku- ja nimeämismenettelyn avulla.

Uusien tulosalueiden johtajat ja tukipalveluiden päälliköt on jo nimitetty sisäisen ilmoittautumismenettelyn perusteella. Pääjohtaja Juhani Kostet on nimittänyt virkoihin 1.1.2011 lukien:

– Kulttuuriympäristön suojelu: johtaja, FM Mikko Härö
– Arkisto- ja tietopalvelut: johtaja, DI Vesa Hongisto
– Kulttuuriympäristön hoito: johtaja, arkkitehti Maire Mattinen
– Museoalan kehittäminen: johtaja, FM Minna Karvonen
– Hallintopalvelut: hallintopäällikkö, FM Pirjo Hamari
– Talouspalvelut: talouspäällikkö, KTM Otto Arola 31.12.2011 saakka.
– Viestintä- ja markkinointipalvelut: viestintäpäällikkö, VTM Lea Murto-Orava.

Suomen kansallismuseon ylijohtajan viiden vuoden määräajaksi nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Suomen kansallismuseon ylijohtajana 30.6.2014 asti työskentelee FT Helena Edgren.

Lisätietoja Museoviraston organisaation kehittämisestä antavat pääjohtaja Juhani Kostet sekä tulosalueiden johtajat ja tukipalveluiden päälliköt.

Lisätietoja Museoviraston verkkosivuilta.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä