Skip to content

Museoliitto

19.4.2016

MuseumPlus RIAn pilotoinnin loppuaikataulu varmistunut

Kokoelmahallintajärjestelmä MuseumPlus RIAn pilotointi edistyy Museoliiton koulutus- ja kehittämispalveluissa yhteistyössä järjestelmäntoimittaja zetcom Ltd:n kanssa. Pilotointivaihetta on jäljellä noin puoli vuotta.

Uuden projektiaikataulun mukaan pilottimuseot ottavat MuseumPlus RIA -järjestelmän tuotantoon marraskuun alussa 2016.

Toinen migraatiotestauskierros toteutetaan pilottimuseoissa elokuussa 2016. Migraatio tarkoittaa prosessia, jossa museon aineisto siirretään nykyisestä kokoelmahallintajärjestelmästä uuteen. Migraatio pitää sisällään eri työvaiheita: esivalmistelun, tietokantadumpin eli yhdeksi tiedostoksi pakatun tietokantasisällön siirron, tietokannan denormalisoinnin, mappauksen eli tietojen sijoittamisen uuteen järjestelmään, testauksen ja migraatioprosessin hyväksymisen. Mappausvaihe on edellytys migraation tekemiselle, ja se tehdään kunkin museon, Museoliiton ja zetcomin yhteistyönä.

Elokuinen testauskierros pitää sisällään ensimmäisen testauksen pohjalta tehdyt parannukset mappaukseen ja migraatiovirheiden korjaukset. Testauksen jälkeen aloitetaan museoiden aineistojen lopullinen migraatio järjestelmään syksyllä 2016.

Migraatiotestauksen rinnalla kulkee järjestelmän toiminnallinen testaus. Vaatimusmäärittelyn edellyttämät muutokset ja uudet toiminnallisuudet toteutetaan kesäkuun 2016 loppuun mennessä.

Pilotointivaiheen päätyttyä järjestelmä on valmis käytettäväksi myös muissa kuin pilottimuseoissa. Ensimmäisinä asiakkaina mukaan ovat tulossa Kansallisgalleria ja Museovirasto, jotka ovat olleet jo pilotoinnissa mukana rajatuilla aineistoillaan. Tarkempia kuvauksia ja aikatauluarvioita järjestelmän käyttöönotosta voidaan antaa viimeistään syyskuussa 2016.

Kevään ja kesän aikana työstetään myös Museoliiton kokoelmahallintapalveluiden palvelukokonaisuuksia ja hinnoittelua. Tulemme tiedottamaan erilaisista kokoelmahallinnan palvelupaketeista ja niiden hinnoittelusta tarkemmin kesäkuussa 2016. Kokoelmahallinnan palvelupaketit tulevat sisältämään aineistojen siirron MuseumPlus RIA -järjestelmään, siirtoihin valmistautumisen ja esityöt, järjestelmän käytön ja esimerkiksi palvelinympäristön.

Lisätietoja MuseumPlus RIAn pilotoinnista antavat:

Koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila
leena.tokila@museoliitto.fi
puh. 040 534 6232

Koordinaattori Leena Furu-Kallio
leena.furu@museovirasto.fi
puh. 0295 33 6146

Voisit olla myös kiinnostunut näistä