Skip to content

Museoliitto

17.6.2020

Näyttelytuloilla kasvava merkitys museotaloudessa

Museotilaston 2019 mukaan museoiden toiminta on vahvassa kasvussa. Museoiden budjetit kasvoivat 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvusta 38 % tuli palvelutuloista ja 62 % avustuksista. Tilaston perusteella avustuksia lisäsivät erityisesti kunnat.

Pitkään jatkunut kehitys, jossa palvelutuloilla on entistä suurempi merkitys museoiden taloudessa, eteni myös vuonna 2019. Viime vuonna palvelutuloilla katettiin museoiden menoista viidesosa. 2010-luvun alussa vastaava osuus oli 14 %. Erityisen vahvassa kasvussa ovat olleet pääsylipputulot. Vuosikymmenen aikana pääsymaksutulot ovat nousseet 174 %. Yhteensä pääsymaksutulot ovat kasvaneet 10,1 miljoonasta 27,9 miljoonaan euroon.

Kehityksen taustalla on ensisijaisesti pääsymaksullisten kävijöiden määrän kasvu. Se on tapahtunut erityisesti vuoden 2015 jälkeen, jolloin otettiin käyttöön Museokortti. Lisäksi museoiden pääsylippujen hinnat ovat nousseet. Vuonna 2010 aikuisen pääsylippu oli keskimäärin 4,8 euroa. Vuonna 2019 vastaava lippu maksoi seitsemän euroa. Kävijämäärien vahvaan kasvuun on vaikuttanut myös se, että museot investoivat näyttelyihin aikaisempaa enemmän sekä kiinnittävät kasvavaa huomioita viestintään ja markkinointiin.

Henkilöstö- ja kiinteistökulut suurimmat menoerät

Henkilöstö- ja kiinteistökulut painottuvat museoiden kulurakenteessa aiempien vuosien tapaan. Niiden osuus kaikista menoista on pysynyt pitkään noin 77 prosentissa. Volyymin kasvu ei siten ole tuonut museoiden talouteen kaivattua väljyyttä. Tilanne on pikemminkin päinvastoin. Kun vuonna 2010 kiinteistökulujen osuus museoiden menoista oli 30 %, vuonna 2019 niiden osuus oli noussut 34 prosenttiin. Vastaavana aikana henkilöstökulujen osuus on pienentynyt 48 prosentista 43 prosenttiin.
 

Museoiden digiloikka vielä tekemättä

Koronakriisi on nostanut esiin erityisesti tarpeen museoiden digitaalisten palvelujen kehittämiselle. Tältä osin museot eivät olleet koronakriisin alkaessa parhaassa mahdollisessa tilanteessa. Vuoden 2019 lopulla museoiden esinekokoelmista oli verkon kautta saavutettavista 6 %, luonnontieteellisistä kokoelmista 4 % ja valokuvakokoelmista 3 %. Paras tilanne oli taideteoskokoelmissa. Niistä verkon kautta oli esillä 12 %.

—-

Museoviraston koostama Museotilasto 2019 julkistettiin 16.6.2020.

Lisätietoja

Pääsihteeri Kimmo Levä
puh. 040 166 2816
kimmo.leva@museoliitto.fi

Museotilasto 2019
www.museotilasto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä