Skip to content

Museoliitto

28.7.2020

NEMO on julkaissut raportin eurooppalaisten museoiden digitalisaatiota käsittelevästä tutkimuksesta

NEMO eli Network of European Museum Organisations toteutti keväällä 2020 tutkimuksen liittyen eurooppalaisten museoiden digitalisaatioon ja kokoelmien digitointiin. Tutkimuksessa kartoitettiin, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia eurooppalaiset museot kohtaavat digitoidessaan kokoelmiaan ja perustaessaan verkkoon avoimen pääsyn alustoja.

Tutkimus nosti esiin kansalliset tavat panna täytäntöön EU:n direktiivi tekijönoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi) sekä tulkita tekijänoikeuslainsäädäntöä museokokoelmien digitoinnin kontekstissa. 

Tutkimuksen kohteena oli kolme kohderyhmää: kansalliset museo-organisaatiot, kansalliset ministeriöt, jotka vastaavat museoiden toiminnasta sekä 60 yksittäistä museota 15 Euroopan maasta.

NEMO halusi toteuttaa tutkimuksen, jotta eurooppalaiset museot voisivat saavuttaa täyden digitaalisen potentiaalinsa. Tutkimus havainnollistaa niitä mahdollisuuksia ja haasteita, joita liittyy verkossa olevien museokokoelmien avaamiseen ja käyttöön.

Tutkimusraportin voi lukea kokonaisuudessaan täällä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä