Skip to content

Museoliitto

9.11.2020

NEMOn seurantakysely liittyen koronaviruksen vaikutuksiin eurooppalaisella museokentällä

NEMO on laatinut jatkokyselytutkimuksen liittyen koronaviruksen vaikutuksiin eurooppalaisella museokentällä. Museoliitto rohkaisee suomalaismuseoita osallistumaan kyselytutkimukseen. Vastauksia otetaan vastaan 20. marraskuuta 2020 saakka.

NEMO haluaa tietää, miten museot ovat käsitelleet pandemian aikana esiin nousseita haasteita. Kyselytutkimuksessa NEMO pyrkii kartoittamaan muun muassa:

– Museoiden tulotappioita, niiden seurauksia, ja miten menetyksiä on lievennetty
– Digitaalisten museotoimintojen kehittämistä
– ”Uuteen normaaliin” liittyviä kysymyksiä, kuten museoiden prioriteettien ja menestyskriteerien uudelleenarviointia

Osallistumalla kyselyyn eurooppalaiset museot voivat auttaa NEMOa määrittelemään, millaisia poliittisia toimenpiteitä organisaation tulisi ajaa Euroopan tasolla. 

Kyselyn vastaukset pysyvät nimettöminä. Vastauksia voi antaa 20. marraskuuta 2020 asti täällä

NEMOn koronavirukseen liittyvät tietolähteet, mukaan lukien ensimmäisen pandemiaan liittyvän kyselyn tutkimustulokset, löytyvät osoitteesta: www.ne-mo.org/covid19

Interaktiivinen kartta

Jotkut eurooppalaiset museot on määrätty sulkemaan ovensa uudelleen yleisöiltä rajoitustoimenpiteenä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. NEMO on aiemmin antanut tähän toimenpiteeseen liittyen kriittisen lausunnon  ja perustanut #KeepMuseumsOpen -hankkeen. NEMO päivittää hankkeeseen liittyvää interaktiivista karttaa, jossa näkyy eurooppalaisten museoiden sulkemis- ja avautumispäivämäärät pandemian aikana. Interaktiiviseen karttaan voi tutustua täällä.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä