Skip to content

Museoliitto

2.10.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi erityisavustuksen teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä edistäviin hankkeisiin. Hakuaikaa on lokakuun loppuun.

Avustusta voivat hakea valtionosuutta saavat teatterit, orkesterit ja museot. Avustuksen tarkoituksena on parantaa toimijoiden mahdollisuuksia työllistää alan henkilöstöä toimintaansa kehittämällä.

Hankkeet voivat liittyä


1. toimijoiden yhteistyön edistämiseen (myös valtionosuuden ulkopuolella toimivien ammatillisten laitosten ja ryhmien kanssa)
2. teattereiden ja orkestereiden tuotantojen/esitysten valmistamiseen ja toteuttamiseen
3. teattereiden ja orkestereiden tuotantotapojen kehittämiseen (esim. teosten tuottamisen, jakelun, myynnin tai markkinoinnin avulla)
4. museoiden kokoelmien hallinnan ja hoidon parantamiseen, sisältöjen ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän sekä osaamisen kehittämiseen.

Myöntöperusteet

Tuen tavoitteena on parantaa valtionosuutta saavien laitosten edellytyksiä työllistää alan henkilöstöä sekä edistää myös tulevaisuudessa työllisyyttä. Tuen avulla voidaan myös edistää yhteistyötä kulttuurilaitosten kesken, eri taiteen- ja toimialojen välillä sekä verkostoitumista yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Ohjeet

Kyseessä on erityisavustus. Hakemuksessa tulee olla selkeä hankesuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan hankkeen tavoitteet ja toteutustapa, hankkeeseen sitoutuneet yhteistyökumppanit sekä hankkeen toteuttamisaikataulu. Hankkeen kesto voi ajoittua vuosille 2015-2017. Hanke tulee aloittaa vuonna 2015. Lisäksi suunnitelmassa tulee esittää hankkeen kustannusarvio sekä rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus.

Valtionavustuslain mukaan avustus ei voi kattaa hankkeesta aiheutuvien kustannusten täyttä määrää.

Määrärahasta ei myönnetä toiminta-avustuksia eikä tukea investointeihin tai laitehankintoihin.

Hakuaika päättyy 31.10.2014.

Lisätietoja ja hakulomakkeet: http://www.okm.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_teattereiden_orkestereiden_ja_museoiden_tyollisyytta_edistaviin_hankkeisiin.html?lang=fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä