Skip to content

Museoliitto

26.8.2014

Opetushallituksen uusi ohjeistus mahdollistaa entistä useamman koulun museoretken

Opetushallitus ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto ovat uudistaneet ohjeistustaan markkinoinnista ja sponsoroinnista kouluissa ja oppilaitoksissa. Päivitetyt ohjeet koskevat myös yhteistyötä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ohjeistuksessa tarkennetaan myös, miten kouluretkiin mahdollisesti tarvittavat varat kerätään.

Uudistettu ohjeistus selventää erilaisiin retkiin liittyviä tilanteita kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjeistuksessa vahvistetaan, että estettä varojen keruulle koulujen tai päiväkotien retkiä ja tapahtumia varten ei ole. Opetushallituksen mukaan maksuttomuuden ei pidä estää kouluja järjestämästä retkiä, leirikouluja tai muita tapahtumia. Ohjeistus tukee siten kulttuurilaitosten tekemää yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien kanssa sekä mahdollistaa myös koulun ulkopuolella olevien oppimisympäristöjen käytön.

Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) yhdessä laatima muistio ’Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi’ on tarkoitettu koulujen ja oppilaitosten tueksi yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten. Muistiossa käsitellään muun muassa koulukuvauksia, välipala-automaatteja, kaupallisten liikuntapalvelujen opetuskäyttöä, median käyttöä opetuksessa, kilpailujen ja tapahtumien markkinointia, sponsorointia, varojen keruuta sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiä oppilaille ja opiskelijoille.

Muistiossa painotetaan, että yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa nähdään uusissa ohjeissa kiinteänä osana koulujen yrittäjyyskasvatusta ja kuluttajakasvatusta. Opetussuunnitelmien perusteissa oppilaitoksia kannustetaan aktiiviseen yhteistyöhön yritysten ja yhteisöjen kanssa osana normaalia koulutyötä ja opiskelua.

Lisätietoja:

http://www.oph.fi/julkaisut/2014/koulujen_ja_oppilaitosten_seka_yritysten_valinen_yhteistyo_markkinointi_ja_sponsorointi

http://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/koulut_saivat_paivitetyt_ohjeet_markkinointiin_ja_sponsorointiin

Voisit olla myös kiinnostunut näistä