Skip to content

Museoliitto

28.8.2020

Ota osaa kokoelmien digitointia koskeviin työpajoihin

NEMO kutsuu kokoelmien digitoinnin parissa työskenteleviä kulttuuriperintöalan ammattilaisia ottamaan osaa kahteen konsultaatiotyöpajaan. Työpajat järjestetään 15.- ja 16.9.2020. Työpajat organisoi inDICEs – Measuring the Impact of Digital Culture.

NEMO kutsuu kokoelmien digitoinnin parissa työskenteleviä kulttuuriperintöalan ammattilaisia ottamaan osaa 15.- ja 16.9.2020 järjestettäviin konsultaatiotyöpajoihin. Työpajojen tarkoituksena on ymmärtää kulttuuriperintöalan ammattilaisten tarpeita ja huolia, mitä tulee muun muassa immateriaalioikeuksiin ja arvoketjuihin. Työpajoissa kerätyn datan pohjalta kehitetään työkaluja, joiden avulla on mahdollista kartoittaa digitoitujen kokoelmien seurauksia ja mahdollisuuksia.

Työpajoja järjestetään kaksi. Tiistaina 15. syyskuuta klo 14-17 järjestettävässä työpajassa käsitellään immateriaalioikeuksien asettamia raameja digitaaliselle muutokselle kulttuuriperintösektorilla. 16. syyskuuta klo 14-17 järjestettävän työpajan keskusteluissa keskitytään arvoketjuihin eli siihen, miten kulttuuriperintöresurssien uudelleenkäyttö uusien palvelujen, aloitteiden ja tuotteiden kautta luo vaikutusta ja lisää kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista arvoa. 

Työpajat organisoi inDICEs – Measuring the Impact of Digital Culture. Horizon 2020 rahoittama inDICEs-hanke haluaa auttaa kulttuurialan edustajia ja päätöksentekijöitä ymmärtämään digitalisaation sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja rohkaista kulttuuriperinnön innovatiiviseen uudelleenkäyttöön. 

Voit ilmoittautua työpajaan täällä: https://participate.indices-culture.eu/conferences/chiconsultation/f/40/

Lue NEMOn alkuperäinen tiedote täällä: https://www.ne-mo.org/news/article/nemo/indices-enhancing-the-impact-of-digital-cultural-heritage.html

Voisit olla myös kiinnostunut näistä