Skip to content

Museoliitto

4.11.2019

Päätökset museoiden valtionosuusjärjestelmästä on julkistettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätökset museoiden valtionosuuksista sekä nimennyt valtionosuutta saavat museot.

Museoiden valtionosuusuudistuksen mukaisesti valtionosuutta saa ensi vuoden alusta alkaen 124 museota. Vuoden 2020 alusta valtionosuuden piirissä ovat myös Haminan museo, Kimmo Pyykkö -museo sekä Lastentarhamuseo.

Museoihin on vahvistettu yhteensä 1250 henkilötyövuotta, joista 155,2 henkilötyövuotta liittyy alueelliseen työhön. Alueelliseen työhön myönnetyt henkilötyövuodet on määritelty Museoviraston lausuntojen perusteella.

Päätöksen mukaan valtionosuutta on tulossa museoille yhteensä 44,8 miljoonaa euroa.

Laskennallinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 71 761 euroa henkilötyövuotta kohden. Summa on hieman pienempi kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä (72 023 euroa) johtuen toteutuneesta indeksistä.

Museot saavat lisää resursseja uuden valtionosuusjärjestelmän myötä. Alueelliseen työhön jäi kuitenkin vielä osoittamatta resursseja 14,8 henkilötyövuoden verran.

”Alueellisiin tehtäviin oli mahdollisuus osoittaa hallituksen esityksen mukaan maksimissaan 170 henkilötyövuotta. Valtionosuuspäätös on kokonaisuudessaan yli miljoona euroa vähemmän verrattuna hallituksen talousarvioesityksekseen”, Museoliiton pääsihteeri Leena Tokila huomauttaa.  

Museoliiton saamien tietojen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kuitenkin halukkuutta löytää ratkaisu tilanteeseen jo marraskuun aikana.

Valtakunnalliset vastuumuseot­­

Uuden museolain mukaan aiemmat valtakunnallisten erikoismuseoiden vastuutehtävät korvataan valtakunnallisilla vastuumuseoilla. Valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi on nimetty 17 museota.

Ensi vuoden alussa valtakunnallisena vastuumuseona aloittaa myös Alvar Aalto -museo, jonka erikoisalaksi on määritelty Alvar Aallon arkkitehtuuri- ja muotoiluperinne. Muotoilu ja arkkitehtuuri ovat vahvasti edustettuina vastuumuseotehtävissä, sillä Designmuseon erikoisalaksi on määritelty muotoilu ja Suomen arkkitehtuurimuseon alaksi suomalainen arkkitehtuuri. Suomen lasimuseon erikoisalana on puolestaan lasinvalmistus, lasiteollisuus ja lasitaiteen historia.

Alueelliset vastuumuseot

Alueelliset vastuumuseot korvaavat aiemmat maakuntamuseo- ja aluetaidemuseotehtävät. Alueellisten vastuumuseoiden tehtäviin kuuluvat alueellisen museotoiminnan edistämistehtävät, alueelliset kulttuuriympäristötehtävät ja alueelliset taidemuseotehtävät. Alueellisiksi vastuumuseoiksi on nimetty 31 museota.

Jatkossa Keski-Pohjanmaan maakunnassa kaikkia alueellisia tehtäviä hoitaa K.H. Renlundin museo.  Lapin maakunnassa alueellinen kulttuuriympäristötehtävä on jaettu kolmelle museolle eli Lapin maakuntamuseolle, Tornionlaakson museolle ja Saamelaismuseo Siidalle. Varsinais-Suomessa kaikki alueelliset vastuutehtävät hoitaa Turun museokeskus.

Lisätietoja

Leena Tokila
pääsihteeri
Suomen museoliitto
puh. 040 534 6232
leena.tokila@museoliitto.fi 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote valtionosuuden piiriin otettavista museoista ja niiden valtionosuuksista: https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/paatos-valtionosuuden-piiriin-otettavista-museoista-ja-niiden-valtionosuuksista-tehty

Voisit olla myös kiinnostunut näistä