Skip to content

Museoliitto

18.2.2016

Raportti museoiden ja taiteilijoiden sopimuskäytäntöjen kehittämisestä valmistunut

Kuvataiteilijoiden toimeentulon on todettu jääneen jälkeen muista taidealoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän 17.3.2015 selvittämään taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Työryhmän mietintö on valmistunut ja se luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 18.2.2016.

Vertailukohtia haettiin muista Pohjoismaista ja erityisesti Ruotsissa toteutetusta Medverkans och utställningsersättning (MU) -sopimusjärjestelmästä. Työryhmä tuli yksimielisesti siihen tulokseen, että Ruotsin MU-järjestelmän kaltaiseen tai muuhun velvoittavaan maksujärjestelmään kaltaiseen järjestelmään ei ole mahdollisuuksia ilman museoille ja muille näyttelyjen järjestäjille osoitettua erillisrahoitusta.

Erillisrahoituksen järjestyminen nykyisessä taloustilanteessa todettiin epätodennäköiseksi. Siksi työryhmä päätyi esittämään suosituksia, jotka korostavat museoiden ja taiteilijoiden kirjallisten sopimusten tärkeyttä.

Ministeri Grahn-Laasonen totesi raporttia vastaanottaessaan, että toimeentulon parantamisessa keskeistä on taiteilijoiden kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden lisääminen. Sitä kautta saavutetaan kasvava kiinnostus kotimaiseen taiteeseen, mikä kasvattaa kävijämääriä museoissa ja gallerioissa sekä lisää taidehankintoja.

Työryhmän puheenjohtajan toimi ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmään osallistuivat edustajat Teollisuustaiteen liitto Ornamosta, Kansallisgalleriasta, Taiteen edistämiskeskuksesta, Taideneuvostosta, opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Visuaalisen alan tekijänoikeusjärjestö Kuvasto ry:stä, Galleristit ry:stä, Suomen Taiteilijaseura ry:stä sekä Suomen museoliitosta, jota työryhmässä edusti pääsihteeri Kimmo Levä.

Suomen museoliiton tekemän selvityksen mukaan museot ja taiteilijat tekevät pääsääntöisesti kirjallisen sopimuksen taidenäyttelyjen tuottamiseen liittyvien kulujen ja palkkioiden maksuista sekä näyttelyyn liittyvästä muusta yhteistyöstä.

’Siitä huolimatta suositukset tulevat tarpeeseen ja yhtenäisten toimintamallien vakiintuminen on museoalalle selkeä etu’, sanoo Museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Museoiden ja taiteilijoiden välisessä yhteistyössä on tärkeää löytää ratkaisut sille, että museoiden kokoelmateoksia on mahdollista saada nykyistä laajemmin esille näyttelytilojen lisäksi myös museoiden verkkosivuilla.

’Tämä on ensisijaista taidemuseoiden digiloikassa. Uskoakseni se luo myös mahdollisuuksia taiteilijoiden toimentulon parantamiseen’, Levä jatkaa.

Työryhmän raportti ’Taidenäyttelyiden järjestämiseen liittyvistä sopimus- ja korvauskäytännöistä’ on luettavissa linkistä.

Lisätietoja: Kimmo Levä, pääsihteeri, Suomen museoliitto, puh. 040 166 2816, kimmo.leva(a)museoliitto.fi

Voisit olla myös kiinnostunut näistä