Skip to content

Museoliitto

4.10.2011

Selvitystyö valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä alkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitystyön valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä. Valtakunnallisille erikoismuseolle lähetetään aiheesta kysely aineistopyyntöineen lokakuun aikana. Selvitysmiehenä toimii Kalle Kallio.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvitystyön valtakunnallisesta erikoismuseojärjestelmästä. Edelliset selvitykset on julkaistu vuosina 1985 ja 2000. Selvitys pohjautuu museoiden, teattereiden ja orkesterien valtionosuusuudistusta arvioineen työryhmän viime vuonna tekemään esitykseen siitä, että asetettaisiin erillinen selvityshenkilö tarkastelemaan kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti erikoismuseokenttää. Selvitystyön tarkoituksena on arvioida erikoismuseojärjestelmän toimivuutta ja kehittämistarpeita eri näkökulmista. Toimeksiannon mukaan selvityksessä:

  • Arvioidaan järjestelmän toimivuus suhteessa sille asetettuihin tavoitteisiin
  • Arvioidaan, miten järjestelmä vastaa nykyhetken tarpeisiin
  • Tehdään esityksiä valtakunnallisen erikoismuseojärjestelmän kehittämiseksi

Selvitystyön valmistelu on alkanut tänä syksynä, ja valtakunnallisille erikoismuseolle lähetetään aiheesta kysely aineistopyyntöineen lokakuun aikana. Selvitysmiehenä toimii Kalle Kallio.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä