Skip to content

Museoliitto

12.3.2015

Suomen museoliiton eduskunta- ja hallitusohjelmatavoitteet

Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Nyt on aika vaikuttaa eduskuntavaaliehdokkaisiin ja tuoreisiin kansanedustajiin, jotta museoalalle ajankohtaiset teemat ovat esillä myös tulevalla hallituskaudella.

Huhtikuussa 2015 olevien eduskuntavaalien tuloksena saadaan uusi hallitus ja hallitusohjelma, jonka pohjatyö on aloitettu jo vuonna 2014. Julkisen talouden rakenteiden uusiminen jatkuu ja se vaikuttaa myös museoiden toimintaan. Toiminnan perusteissa talous- ja työllisyysvaikutukset korostuvat.
Tulevan hallituskauden taloudellinen toimintaympäristö suosii luovan talouden toimijoita. Tämä suosii museoita, jotka ovat monelta kannalta luovan talouden keskiössä ja museopalvelujen myönteiset taloudelliset vaikutukset on todistettu monessa tutkimuksessa. Museotyö on myös erittäin työvoimaintensiivistä. Museot työllistävät tällä hetkellä n. 2600 pääosin korkeakoulutettua suomalaista.
Odotettavissa on, että museoiden myönteiset vaikutukset talouteen ja työllisyyteen vahvistuu. Museopalvelujen käyttö on lisääntymässä ja niiden merkitys on kasvamassa henkisen hyvinvoinnin ylläpidossa. Myönteisten vaikutukset kuitenkin edellyttävät julkisen rahoituksen tason säilymistä, mutta myös talouden rakenteiden uudistamisessa. Yksityistä sektoria on rohkaistava sekä museoiden rahoittamiseen että kulttuuriperinnön säilyttämiseen yleisemminkin.
Edellä oleviin päämääriin liittyvät Suomen museoliiton eduskunta- ja hallitusohjelmatavoitteet ovat:
• museoiden valtionosuusperusteisen toimintarahoituksen indeksien mukainen kasvu on turvattava
• museoiden merkitys henkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin rakentajina tunnistetaan
• museokäytössä olevat ja kulttuurihistoriallisesti merkittävät, suojellut rakennukset vapautetaan kiinteistöverosta
• lahjoitusten verovähennysoikeutta laajennetaan.

Voisit olla myös kiinnostunut näistä